Kivinokan asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma julkaistiin

”Kivinokan asemakaavan suunnittelun lähtökohtana ovat alueen luontoarvojen, kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kartanomiljöön ja perinteisen kesämajatoiminnan säilyminen sekä yleisen virkistyskäytön ja merellisen virkistyksen ja matkailun kehittäminen alueella.” Näin todetaan tänään julkaistussa suunnitelmassa.

Lue koko OAS täältä.

Voit vastata Kivinokan kehittämiskyselyyn täällä.

Hankkeen lähtökohdista keskustellaan asukastilaisuudessa ma 9.12. klo 17–19. Paikka: Kulosaaren yhteiskoulu Stålberginkuja 1, 00570 Helsinki. Kivinokkalaiset ry:n keskusteluhetki heti tilaisuuden jälkeen samassa paikassa kello 19-20.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä 29.11.– 20.12.2019 seuraavissa paikoissa:

  • Herttoniemen kirjastossa, Kettutie 8C, 00800 Helsinki
  • Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1, ala-aula
  • Verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat. Aineistoon voi käydä tutustumassa Kaupunkiympäristön asiakaspalve- lussa (käyntiosoite Sörnäistenkatu 1, ala-aula, avoinna ma-to klo 9-16, pe 10-15), jossa saa henkilökohtaista neuvontaa. Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapalveluun kartta.hel.fi/suunnitelmat.Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta pyydetään esittämään viimeistään 20.12.2019. Niille, jotka ovat mielipiteen yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa, lähetetään tieto lautakunnan päätöksestä.

Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kir- jaamo, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupun- gintalo, Pohjoisesplanadi 11–13, avoinna arkisin ma-pe klo 8.15 – 16) tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille järjestetään eril- linen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lausunnot.

Palautetta voi jättää myös verkossa: kerrokantasi.hel.fi

 

 

Vuokraneuvottelut kaupungin kanssa avattu

Kivinokkalaiset ry:n, Ponnareiden ja JHL:n Helsingin yhteisjärjestön edustajat sekä kaupungin virkamiehet kokoontuivat 4. marraskuuta vuokrasopimusneuvotteluiden aloituskokoukseen. Kokouksessa käytiin läpi asemakaavan ja vuokrasopimusneuvotteluiden aikataulua.

Vuokrasopimusneuvotteluiden aluksi kuulimme alustavia suuntaviivoja asemakaavan sisällöstä ja aikataulusta.  Kivinokan alue on merkattu yleiskaavassa pääosin viher- ja virkistysalueeksi, osa kartanolta Kipparlahden silmukkaan merellisen virkistyksen ja matkailun alueeksi.  Kivinokalle laaditaan juuri asemakaavaa, jossa määritellään yksityiskohtaisesti alueen käyttötarkoitus sekä ohjataan rakentamista. Asemakaavassa esitetään  esimerkiksi rakennusten muoto ja sijoittuminen, leikkipaikkojen ja pysäköintialueiden sijainti ja mitoitus sekä rakennustapa. Asemakaavassa voidaan määrittää ja määrätä alueen suojelukohteet. Koska Kivinokka on merkitty kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi kohteeksi, myös suojeluesityksiä lienee tiedossa. Kivinokalle saadaan myös osoite, ja alueen nimistöä kerätään reittien nimeämistä varten.

Kivinokka säilyy jatkossakin osin kesämaja-alueena. Myös kesämajojen rakennustapaohje uusitaan ennen asemakaavan hyväksymistä. Uuden rakentamistapaohjeen voi ottaa käyttöön ennen asemakaavan valmistumista, johon menee 2-4 vuotta valitusten määrästä riippuen.

Kivinokalle laaditaan myös liikennesuunnitelma, joka ohjaa autoilua, jalankulkua ja pyöräilyä alueella. 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaksi ponsiesitystä, joiden perusteella selvitetään myös Rastilan leirintäalueiden toimintojen sijoittamista Kivinokkaan. Asemakaava tulee ottamaan kantaa myös tähän. Asemakaavassa määritetään yleiset kulkureitit kaupunkilaisille ja ne virkistystoiminnot, joita alueelle suunnitellaan tulevaisuudessa.

Kantaa pääsee ottamaan jo joulukuussa

Kaupungin virkamiehet ovat pitäneet aloituskokouksen Kivinokan asemakaavasta 30.10. Kivinokan asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS tulee nähtäville marraskuun lopulla, ja alueen osallisilla eli kivinokkalaisilla, kaupunkilaisilla ja eri yhdistyksillä, on mahdollisuus ottaa kantaa suunnitteluperiaatteisiin kolmen viikon ajan.

Kaupunkiympäristötoimiala järjestää Kivinokan suunnitteluperiaatteiden esittelytilaisuuden joulukuun alussa. Lausuntoaika on todennäköisesti 29. marraskuuta – 20.  joulukuuta. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan kaavatyön tavoitteet ja lähtökohdat, miten kaavan valmistelu ja päätöksenteko etenee, miten valmisteluun voi osallistua ja miten kaavan vaikutuksia arvioidaan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan myös, miten kaavatyön edistymisestä tiedotetaan.

Aloitusvaiheessa laaditaan usein myös muuta valmisteluaineistoa, jossa kuvataan alustavasti suunnittelualueen eri osien käyttötarkoitukset ja mm. rakentamisen määrä ja sijoittaminen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja muuhun valmisteluaineistoon voi tutustua kaupungintalolla,  kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa, kaupungin verkkosivuilla sekä usein myös suunnittelualueen läheisyydessä esimerkiksi kirjastossa.  Suunnittelun tavoitteista, osallistumisesta ja vaikutusten arvioinnista voi kertoa mielipiteensä. Kirjalliset mielipiteet toimitetaan Helsingin kaupungin kirjaamoon. Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti kaavan valmistelijalle. Tarkemmat ohjeet löytyvät osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sen valmistuttua.

Kivinokkalaisten vuokrasopimus

Kivinokkalaiset ry:n maanvuokrasopimus on voimassa vuoden 2020 loppuun saakka. Tänä aikana maan vuokra ei ole noussut, vaan säilynyt samana. Maanvuokra tulee siis nousemaan selvästi. Esimerkiksi Lammassaaressa maanvuokra oli 378  euroa vuonna 2017, kun se Kivinokassa oli 310 euroa. Jatkossa alueen maanvuokra sidotaan elinkustannusindeksiin, joten kesämajalaisten maanvuokra voi vaihdella vuosittain elinkustannusindeksin muuttuessa.
Kivokkalaiset ry:n osalta vuokrasopimus laaditaan valmiiksi helmikuuhun mennessä, ja uusi sopimus allekirjoitetaan ennen kesälomia. Vuokrasopimukseen liitettävissä sopimuksen muistioissa sovitaan myös yhdistyksen hallussa olevista rakennuksista sekä kaupungin ja yhdistyksen työnjaosta esimerkiksi jätehuollon ja käymälöiden ylläpidon osalta.
Jokainen kesämajalainen tekee kaupungin vuokrasopimuksen valmistuttua uuden vuokrasopimuksen Kivinokkalaiset ry:n kanssa. Tässä yhteydessä tarkistetaan, että kesämajalaisille lähetetyt huomautukset liian suurista terasseista tai ympäristön epäsiisteydestä on hoidettu kuntoon ja kesämajalaisella on kaupungin vaatimusten mukaisesti kirjat Helsingissä. Tuleva vuokrasopimus on voimassa vuokra-ajan loppuun saakka kaavoitusmuutoksista huolimatta.
Yhdistyksen tavoitteena on saada vuokrasopimus jatkettua vuoden 2032 loppuun saakka. Kivinokkalaiset tiedottaa näillä sivuilla kaavoituksen ja vuokrasopimusneuvotteluiden edistymisestä.

Kesävesi katkaistu maanantaina

Kivinokkalaiset ry:n vesimittari on haettu pois maanantaina, joten vettä ei enää tänä syksynä tipu. Pahoittelemme tietokatkoa Ennakkotieto oli, että vesi katkaistaan lauantaina 12. lokakuuta.

Vesitalkoot pidetään lauantaina 12. lokakuuta kello 11 alkaen. kokoontuminen puomilla.

Talkoolaisten sauna kaikille kesän talkoilijoille Kulosaaren kartanon saunalla lauantaina vesitalkoiden jälkeen kello 15 alkaen.

Talvisaunojen aikataulu 2019-2020

49054382_10156864329696870_363419151672279040_oKulosaaren kartanon sauna lämpiää talvikaudella lauantaisin kolmesta kuuteen. 

Saunamaksu 6 euroa/kerta. Mukaan saunakamppeet ja halutessasi makkara ja saunajuoma.

2019

5.10., 26.10., 9.11., 23.11., 7.12., 21.12.

(Yleensä on ollut tapana tuoda tuohon joulua edeltävään saunavuoroon yhteismurkinaa).

2020

11.1., 25.1., 8.2., 22.2., 7.3., 21.3., 4.4., 11.4. ja 25.4.

Vuokrasopimusneuvottelut alkavat marraskuun alussa

Saaritoimikunta on sopinut kaupungin edustajien kanssa, että uudesta maanvuokrasopimuksesta aletaan neuvotella marraskuun alussa. Kivinokkalaiset ry:n maanvuokrasopimus on voimassa vuoden 2020 loppuun saakka. Neuvotteluihin vaikuttanee asemakaavoitus, jossa määritellään Kivinokan tulevaisuutta ja alueen toimintoja. Esimerkiksi Lammassaaressa vuokrasopimusta jatkettiin kaavoitusvaiheessa vuosi kerrallaan. Saaritoimikunta toivoo, ettei alueelle tehtäisi näin lyhyitä sopimuksia. Tällöin alueen kehittäminen ja ylläpito pysähtyisi vuosiksi. Samanaikaisesti ovat katkolla myös Ponnareiden ja JHL:n alueen vuokrasopimukset.

 

Saaritoimikuntaan uusia jäseniä, kaavoitus puhutti syyskokouksessa

Kivinokkalaisten syyskokoukseen osallistui sunnuntaina sateisesta kelistä huolimatta 64 kesämajalaista. Kokous valitsi uudet jäsenet yhdistyksen hallitukseen, eli saaritoimikuntaan. Varsinaisiksi jäseniksi kahdeksi vuodeksi valittiin Markku Elo, Tiina Kaaresvirta, Mika Korkeakoski ja Timo Pyhälahti. Varajäseneksi yhdeksi vuodeksi valittiin Marko Lahti ja Leo Riski. Valinnat olivat yksimielisiä. Saaritoimikunnassa jatkavat Tuulevi Aaltonen, Sippo Falck, Teresa Kuusiniemi ja Riikka Rusanen. Saaritoimikunnan kausi alkaa vuoden 2020 alussa. Saaritoimikunta valitsee keskuudestaan Kivinokkalaiset 69695347_10157473900536870_6631050607304114176_nry:n puheenjohtajan.

Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020. Vastikkeet ja maanvuokrat säilyvät ennallaan. Talousarviossa varaudutaan saunan rakentamisen suunnittelu- ja lupakustannuksiin.

Asemakaava puhutti kokouksessa

Syyskokouksen aluksi kuultiin maisema-arkkitehti Maija Lounamaan yhteenveto asemakaavoitusprosessista ja siitä, missä vaiheessa kivinokkalaiset pääsevät vaikuttamaan kaavan sisältöön. Kaupunkiympäristötoimialalla, eli entisessä kaupunkisuunnitteluvirastossa kaavoituksen parissa työskentelevä Lounamaa uskoi, että kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS laaditaan jo syksyn aikana.  Aloituskokous on sovittu lokakuulle, ja Maija Lounamaa on nimetty syksyn ajaksi tekemään nimenomaan Kivinokan kaavaa. Kaupunki siis kuuluttaa  kaavoituksen alkamisesta syksyn aikana.

Osallistumissuunnitelma sisältää valmisteluaineiston, esimerkiksi suunnitelmaa havainnollistavia kuvia ja mahdollisesti laadittuja selvityksiä. Aineistot ovat julkisia ja te tulevat nähtäville kaupungin verkkosivuille ja kaupungintalolle. Tässä yhteydessä järjestetään asukastilaisuus tai mahdollisesti suunnittelupaja, joka on tarkoitettu kaikille niille, joita kaava koskettaa, jotka ovat osallisia. Myös viranomaisille järjestetään kaavan aloituskokous. Suunnittelun tavoitteista, osallistumisesta ja vaikutusten arvioinnista voi kertoa mielipiteensä. Kirjalliset mielipiteet toimitetaan kirjaamoon. Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti kaavan valmistelijalle. Kaupunkiympäristötoimialalla laaditaan tämän jälkeen kaavaesitys, joka tulee nähtäväksi ja kommentoitavaksi. Tässä vaiheessa on jälleen mahdollisuus lausua, kommentoida esitystä. Kaavan valmistelija laatii saapuneisiin lausuntoihin ja muistutuksiin vastaukset ja muuttaa ehdotusta tarpeen mukaan. Jos tehdyt muutokset ovat olennaisia, ehdotus asetetaan uudelleen julkisesti nähtäville. Kivinokan kaavasta päättää ensin kaupunkiympäristölautakunta. Lopullisen päätöksen tekee kaupunginvaltuusto.

Kivinokkalaisia kiinnosti tietysti se, säilyykö kesämajailu osana Kivinokkaa ja edellyttävätkö tulvarajat kesämajojen siirtämistä pois rannoilta, kuten Lammassaaressa. Lounamaa kertoi, että minkäänlaisia päätöksiä ei ole tehty. Hän totesi, että Kivinokan kesämaja-alue katsotaan kuitenkin kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi alueeksi, joten kesämajailun suhteen ei ole syytä olla huolissaan. Kesämajoille on Helsingissä yhä suurempi tarve, eli kehitys menee siihen suuntaan, että kesämaja-alueita todennäköisesti ennemminkin lisätään kuin vähennetään.

Lammassaaren asemakaavassa rannassa olevat 17 kesämajaa siirrettiin pois rannasta. Perusteina käytettiin sekä tulvarajaa (lattian oltava 2,6 m keskivesikorkeudesta) että yleisten rantareittien rakentamista. Kivinokan kohdalla päätöksiä ei ole tehty, Lounamaa sanoi.

Kaupunki tulee laatimaan asemakaavan lisäksi ns. yleissuunnitelman, johon merkitään alueen  käytön tavoitteet. Tämän suunnitelman pohjalta sitten laaditaan hankesuunnitelmia alueen kehittämiseksi. Eli esimerkiksi grillikatoksen, yleisen saunan tai uimarantarakennuksen rakentamiseksi. Kivinokalle laaditaan myös oma liikennesuunnitelma, jossa pyritään ratkaisemaan autoiluongelmaa.

Osa Kivinokasta on merkitty merellisen ja matkailun alueeksi. Merkintä koskee kartanon ympärillä olevaa aluetta. Meri-Rastilan leirintäalueen siirrosta on tehty valtuustoaloite, ja kaavottaja joutuu siis pohtimaan Kivinokan kaavan yhteydessä sitäkin vaihtoehtoa ja vastaamaan aloitteeseen. Kaupunginvaltuustossa leirintäalueen siirto ei ole kuitenkaan ole saanut kannatusta. Yksi toive Kivinokan tulevaisuuteen on ollut vesireitin saaminen takaisin Kivinokkaan. Sitäki pohditaan kaavan yhteydessä.

Syyskokoukselle oli myös jätetty aloite kaavoituksesta ja saaritoimikunnan kannasta tulvarajoihin. Aloitteessa kysyttiin muun muassa, kuka neuvottelee kaavasta. Saaritoimikunnasta kerrottiin, ettei neuvottelijoita ole nimetty. Saaritoimikunta nimeää neuvottelijat, kun kaavaprosessi lähtee liikkeelle. Siihen asti yhdistyksen hallitus hoitaa asiaa. Saaritoimikunta ei ole esittänyt kesämajojen siirtoa, eikä aja sitä alueella liikkuvista huhuista huolimatta.

Aloitteessa kysyttiin myös onko Kivinokkalaiset ry:llä omaa visiota kaavaksi. Saaritoimikunnan puheenjohtaja kertoi, että Kivinokkalaiset on yhdessä 27 järjestön kanssa jättänyt oman visionsa kaupunkiympärstölautakunnalle 2013. Tuo esitys voitti kaupunkisuunnitteluviraston esityksen Kivinokan asuntorakentamiseksi yleiskaavakäsittelyssä. Muita esityksiä ei ole laadittu. Saaritoimikunnasta on kuitenkin oltu aktiivisesti yhteydessä kaavoittajaan ja toimitettu heille esimerkiksi kesämajalaisille ja kaupunkilaisille tehty kysely, jolla selvitettiin toiveita Kivinokan kehittämiseksi. Saaritoimikunnan edustajat ovat myös tavanneet kaavottajaa ja esitelleet aluetta.

Aloitteessa kysyttiin myös Kivinokka kaikille -liikkeen roolista asemakaavoituksessa. Saaritoimikunnasta vastattiin, että Kivinokan kaavasta voivat lausua kaikki osalliset, myös Kivinokka kaikille -liike, JHL ry, Kulosaarelaiset, Herttoniemi-seura ja yksittäiset alueen ihmiset. Jokainen järjestö ja yhteisö laatii omat kannanottonsa, kuten Kivinokkalaisetkin.

Kokouksessa toivottiin, että Kivinokkalaiset järjestää oman keskustelun tai pajan kaavoituksesta syksyn aikana. Saaritoimikunta selvittää mahdollisen pajan aikataulua ja seuraa kaavoituksen alkamista.

Vuokrasopimus katkolla

Syksyllä on tavoitteena aloittaa myös vuokrasopimusneuvottelut, sillä Kivinokkalaisten vuokrasopimus päättyy vuoden 2020 lopussa. Kivinokkalaiset ry:n puheenjohtaja Anna Kähkönen kertoi, että kaupunginhallituksen päätöksen mukaan kesämaja- ja siirtolapuutarha-alueiden vuokrasopimuksia jatketaan tällä hetkellä vain vuoteen 2032 saakka, joten pisin mahdollinen vuokrasopimus on 12 vuotta. Kaikkien kesämajalaisten vuokrasopimukset kirjoitetaan uusiksi tässä yhteydessä. Samalla tarkastetaan kaikkien kesämajalaisten kotikunnat.

Syksyllä majojen tarkastuskierros

Yhdistyksen puheenjohtaja Anna Kähkönen kertoi, että syksyllä tarkastetaan jälleen kaikki kesämajat. Tarkastuksen yhteydessä katsotaan, ovatko ne kesämajat, joille on lähetetty huomautus, tehneet vaadittavat korjaukset. Huomiota kiinnitetään ympäristön siisteyteen, luvattomiin rakennelmiin, liian suuriin terasseihin ja ”piharakennelmiin”. Useille kesämajalaisille on jaettu huomautuksia liian isoista terasseista, muovikatoksista ja rakennusjätteistä. Uusien vuokrasopimuksien allekirjoittamisen yhteydessä tarkastetaan, että huomautetut asiat on korjattu asianmukaiselle tasolle. Sitä ennen vuokrasopimusta ei jatketa.

Saaritoimikunnasta muistutettiin, että kaikkeen rakentamiseen on haettava lupa saaritoimikunnalta. Tämän kesän aikana on taas ilmestynyt yli 20 neliön terasseja, jotka on purettava. Terassin maksimikoko on seitsemän neliötä, kaiteita ei saa laittaa ilman poikkeuslupaa ja terassin piirrustuksille on haettava lupa saaritoimikunnalta.

Kokouksessa muistutettiin myös, että Kivinokkaan on ilmestynyt luvattomia risu- ja puutarhajätekasoja. Yksi esimerkiksi Pihlajatiellä. Puutarhajäte, eli risut ja esimerkiksi kitketty kurtturuusu ja Japanin tatar on jätettävä luontoon maatumaan. Niitä ei saa kasata kompostikasoihin.

 

 

 

Syystalkoissa kaksi roskalavaa

Kivinokkalaiset ry:n syystalkoot järjestetään lauantaina 7. syyskuuta kello 11 alkaen. Tilaamme uimarannalle kaksi roskalavaa, toisen sekajätteille ja toisen metalliromulle. Siivoamme yhdistyksen yhteiset tilat talvikuntoon ja keräämme ympäristöön kertynyttä romua pois luonnosta. Kokoontuminen tanssilavan edustalla. Ethän tuo ongelmajätettä, puutarhajätettä tai painekyllästettyä lautaa roskalavoille. Remontti- tai rakennusjäteen jokainen kuljettaa omin keinoin Sortti-asemalle.

Syyskokouksessa valitaan uusi saaritoimikunta

Kivinokkalaiset ry:n syyskokous pidetään sunnuntaina 8. syyskuuta kello 14 tanssilavan edustalla.

60606905_2229700620419143_9030516503341957120_o

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, kuten toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020. Lisäksi valitaan enintään neljä jäsentä kahdeksi vuodeksi saaritoimikuntaan ja kaksi varajäsentä yhdeksi vuodeksi.

Määräaikaan mennessä kokoukselle on jätetty yksi aloite, joka käsitellään myös kokouksessa.

Helsingin kaupunkiympäristötoimialan edustaja, maisema-arkkitehti Maija Lounamaa kertoo kokouksen aluksi Kivinokan asemakaavan aikataulusta, tulvarajoista ja siitä, miten kaavaprosessi etenee.

Tervetuloa kokoukseen!

Esityslista

Aloite

Loppukesän aikatauluja 2019

Elokuu

3. elokuuta kello 12 alkaen Kivinokan fudisturnaus Ponnareiden kentällä. 6-10-vuotiaiden peli kello 12-13, aikuisten mestaruus ratkaistaan kello 13 alkaen. Tervetuloa pelaamaan!

5.8 ja 12.8. kello 18:00-19:15 Kivinokan kesäjooga Kivinokkalaisten ruohokentällä. Ohjaajanamme toimii joogaohjaaja (RYT200) Outi Rajaniemi ja tunneille ovat tervetulleita kaikentasoiset ja -ikäiset joogaajat! Osallistuaksesi tarvitset oman joogamaton tai muun luistamattoman alustan. Maksu tunneista omantunnon mukaan käteisellä. Vesisateella tai ukkosella joogatunteja ei pidetä – säästä johtuvasta peruutuksesta tiedotetaan Kivinokkalaiset ry:n Facebook-sivulla.

11. elokuuta kello 15 Kirjan ja makkaran -päivä tanssilavalla. Kirjailijat kertovat uusista Helsinkiin liittyvistä kirjoistaan. Mukana muun muassa Varjosaaresta kirjottanut Maarit Verronen, puutalojen Vallilasta kirjoittanut Kari Varvikko, Kivinokasta kirjoittaneet Laura Salama ja Olli Laine sekä Kivinokassa kesiään viettävä Jaakko Selin, joka julkaisi viime vuonna kirjan Jaakon uudet seikkailu, jossa myös viivähdetään Kivinokassa. Keskustelun juontaa Pauli Jokinen. Grilli on kuumana ja siinä voi grillata omia eväitään. Kirjoja myytävänä tapahtumassa.

24. elokuuta kello 18:00- 24:00 KinoKivinokka uimarannalla.

31. elokuuta kello 18 alkaen Kivinokan kesäkauden päättäjäiset. Esiintyjinä Stadin Juhlaorkesteri sekä Kiki ja Luonnonlapset. Lue lisää ohjelmasta. Lyhtyjen askartelua tanssilavan edustalla kello 17.

 

Syyskuu

7. syyskuuta kello 11 alkaen Syystalkoot. Siivoamme ympäristöä ja yhteisiä tiloja. Roskalavat uimarannalla.

8. syyskuuta kello 14 alkaen sääntömääräinen syyskokous tanssilavalla.

 

Lokakuu

12. lokakuuta kello 11 Syksyn vesitalkoot. Kokoontuminen Vartiotuvan eteen.

12. lokakuuta kello 15 Talkoolaisten saunakaronkka. Saunat lämpiävät kello 15-17, kello 18 alkaen tarjoiluja naisten pukuhuoneessa.

 

Stadin Juhlaorkesteri sekä Kiki ja Luonnonlapset kauden päättäjäisissä

Tervetuloa viettämään kesäkauden päättäjäisiä Kivinokan tanssilavalle lauantaina 31. elokuuta kello 18 alkaen.
Jo ennen tapahtuman alkua järjestetään kello 17 lyhtyjen askartelua tanssilavan edustalla.
Ota oma lasipurkki ja tuikkukynttilä mukaan, JHL tarjoaa maalit.

Kiki ja Luonnonlapset soittavat uutta ohjelmistoaan lavalla kello 18.00 alkaen.

Illan ohjelma
Kello 18-18.45 Kiki ja Luonnonlapset soittaa uutta ohjelmistoaan.
Kello 19.30-21.30 Stadin Juhlaorkesteri tanssittaa.
Kello 20.00 Sytytetään lyhdyt!
Kello 23:00 Tilaisuus päättyy

Kiki ja Luonnonlapset -yhtyeen musiikki on folk-poppia, joka villiintyy välillä jazzin ja progen iloitteluksi. Uudet laulut ovat kivinokkalaisen Kiki Raution tekstejä, joihin sävellykset ovat tehneet Timo Tuppurainen ja Antti Utriainen. Bändissä soittavat Kiki Rautio (laulu), Antti Utriainen (piano), Tuomo Lassila (rummut) ja Markus Tiiro (kitara).

Stadin Juhlaorkesterin tämän kesän kokoonpanossa musisoivat Henna Hartikainen (laulu), Petri Kautto (laulu ja kitara), Anni Thomsson (laulu ja saksofoni), Johannes Sarjasto (saksofoni), Eetu Ripatti (kitara), Kim Rantala (koskettimet), Jani Jalkanen (basso), Sami Vettenranta (rummut) ja Tero Sundell (rummut). Tarjolla kattaus rytmimusiikista ja tanssittavasta rokista 60-luvulta tähän päivään, iskelmää unohtamatta.

Vapaa pääsy! Buffetista makkaraa, kahvia, karkkia ja limua. Kolikoita mukaan. Yhdistyksen grilli on tapahtuman aikana pois käytöstä.