Talvisaunojen aikataulu 2019-2020

49054382_10156864329696870_363419151672279040_oKulosaaren kartanon sauna lämpiää talvikaudella lauantaisin kolmesta kuuteen. 

Saunamaksu 6 euroa/kerta. Mukaan saunakamppeet ja halutessasi makkara ja saunajuoma.

2019

5.10., 26.10., 9.11., 23.11., 7.12., 21.12.

(Yleensä on ollut tapana tuoda tuohon joulua edeltävään saunavuoroon yhteismurkinaa).

2020

11.1., 25.1., 8.2., 22.2., 7.3., 21.3., 4.4., 11.4. ja 25.4.

Vuokrasopimusneuvottelut alkavat marraskuun alussa

Saaritoimikunta on sopinut kaupungin edustajien kanssa, että uudesta maanvuokrasopimuksesta aletaan neuvotella marraskuun alussa. Kivinokkalaiset ry:n maanvuokrasopimus on voimassa vuoden 2020 loppuun saakka. Neuvotteluihin vaikuttanee asemakaavoitus, jossa määritellään Kivinokan tulevaisuutta ja alueen toimintoja. Esimerkiksi Lammassaaressa vuokrasopimusta jatkettiin kaavoitusvaiheessa vuosi kerrallaan. Saaritoimikunta toivoo, ettei alueelle tehtäisi näin lyhyitä sopimuksia. Tällöin alueen kehittäminen ja ylläpito pysähtyisi vuosiksi. Samanaikaisesti ovat katkolla myös Ponnareiden ja JHL:n alueen vuokrasopimukset.

 

Saaritoimikuntaan uusia jäseniä, kaavoitus puhutti syyskokouksessa

Kivinokkalaisten syyskokoukseen osallistui sunnuntaina sateisesta kelistä huolimatta 64 kesämajalaista. Kokous valitsi uudet jäsenet yhdistyksen hallitukseen, eli saaritoimikuntaan. Varsinaisiksi jäseniksi kahdeksi vuodeksi valittiin Markku Elo, Tiina Kaaresvirta, Mika Korkeakoski ja Timo Pyhälahti. Varajäseneksi yhdeksi vuodeksi valittiin Marko Lahti ja Leo Riski. Valinnat olivat yksimielisiä. Saaritoimikunnassa jatkavat Tuulevi Aaltonen, Sippo Falck, Teresa Kuusiniemi ja Riikka Rusanen. Saaritoimikunnan kausi alkaa vuoden 2020 alussa. Saaritoimikunta valitsee keskuudestaan Kivinokkalaiset 69695347_10157473900536870_6631050607304114176_nry:n puheenjohtajan.

Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020. Vastikkeet ja maanvuokrat säilyvät ennallaan. Talousarviossa varaudutaan saunan rakentamisen suunnittelu- ja lupakustannuksiin.

Asemakaava puhutti kokouksessa

Syyskokouksen aluksi kuultiin maisema-arkkitehti Maija Lounamaan yhteenveto asemakaavoitusprosessista ja siitä, missä vaiheessa kivinokkalaiset pääsevät vaikuttamaan kaavan sisältöön. Kaupunkiympäristötoimialalla, eli entisessä kaupunkisuunnitteluvirastossa kaavoituksen parissa työskentelevä Lounamaa uskoi, että kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS laaditaan jo syksyn aikana.  Aloituskokous on sovittu lokakuulle, ja Maija Lounamaa on nimetty syksyn ajaksi tekemään nimenomaan Kivinokan kaavaa. Kaupunki siis kuuluttaa  kaavoituksen alkamisesta syksyn aikana.

Osallistumissuunnitelma sisältää valmisteluaineiston, esimerkiksi suunnitelmaa havainnollistavia kuvia ja mahdollisesti laadittuja selvityksiä. Aineistot ovat julkisia ja te tulevat nähtäville kaupungin verkkosivuille ja kaupungintalolle. Tässä yhteydessä järjestetään asukastilaisuus tai mahdollisesti suunnittelupaja, joka on tarkoitettu kaikille niille, joita kaava koskettaa, jotka ovat osallisia. Myös viranomaisille järjestetään kaavan aloituskokous. Suunnittelun tavoitteista, osallistumisesta ja vaikutusten arvioinnista voi kertoa mielipiteensä. Kirjalliset mielipiteet toimitetaan kirjaamoon. Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti kaavan valmistelijalle. Kaupunkiympäristötoimialalla laaditaan tämän jälkeen kaavaesitys, joka tulee nähtäväksi ja kommentoitavaksi. Tässä vaiheessa on jälleen mahdollisuus lausua, kommentoida esitystä. Kaavan valmistelija laatii saapuneisiin lausuntoihin ja muistutuksiin vastaukset ja muuttaa ehdotusta tarpeen mukaan. Jos tehdyt muutokset ovat olennaisia, ehdotus asetetaan uudelleen julkisesti nähtäville. Kivinokan kaavasta päättää ensin kaupunkiympäristölautakunta. Lopullisen päätöksen tekee kaupunginvaltuusto.

Kivinokkalaisia kiinnosti tietysti se, säilyykö kesämajailu osana Kivinokkaa ja edellyttävätkö tulvarajat kesämajojen siirtämistä pois rannoilta, kuten Lammassaaressa. Lounamaa kertoi, että minkäänlaisia päätöksiä ei ole tehty. Hän totesi, että Kivinokan kesämaja-alue katsotaan kuitenkin kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi alueeksi, joten kesämajailun suhteen ei ole syytä olla huolissaan. Kesämajoille on Helsingissä yhä suurempi tarve, eli kehitys menee siihen suuntaan, että kesämaja-alueita todennäköisesti ennemminkin lisätään kuin vähennetään.

Lammassaaren asemakaavassa rannassa olevat 17 kesämajaa siirrettiin pois rannasta. Perusteina käytettiin sekä tulvarajaa (lattian oltava 2,6 m keskivesikorkeudesta) että yleisten rantareittien rakentamista. Kivinokan kohdalla päätöksiä ei ole tehty, Lounamaa sanoi.

Kaupunki tulee laatimaan asemakaavan lisäksi ns. yleissuunnitelman, johon merkitään alueen  käytön tavoitteet. Tämän suunnitelman pohjalta sitten laaditaan hankesuunnitelmia alueen kehittämiseksi. Eli esimerkiksi grillikatoksen, yleisen saunan tai uimarantarakennuksen rakentamiseksi. Kivinokalle laaditaan myös oma liikennesuunnitelma, jossa pyritään ratkaisemaan autoiluongelmaa.

Osa Kivinokasta on merkitty merellisen ja matkailun alueeksi. Merkintä koskee kartanon ympärillä olevaa aluetta. Meri-Rastilan leirintäalueen siirrosta on tehty valtuustoaloite, ja kaavottaja joutuu siis pohtimaan Kivinokan kaavan yhteydessä sitäkin vaihtoehtoa ja vastaamaan aloitteeseen. Kaupunginvaltuustossa leirintäalueen siirto ei ole kuitenkaan ole saanut kannatusta. Yksi toive Kivinokan tulevaisuuteen on ollut vesireitin saaminen takaisin Kivinokkaan. Sitäki pohditaan kaavan yhteydessä.

Syyskokoukselle oli myös jätetty aloite kaavoituksesta ja saaritoimikunnan kannasta tulvarajoihin. Aloitteessa kysyttiin muun muassa, kuka neuvottelee kaavasta. Saaritoimikunnasta kerrottiin, ettei neuvottelijoita ole nimetty. Saaritoimikunta nimeää neuvottelijat, kun kaavaprosessi lähtee liikkeelle. Siihen asti yhdistyksen hallitus hoitaa asiaa. Saaritoimikunta ei ole esittänyt kesämajojen siirtoa, eikä aja sitä alueella liikkuvista huhuista huolimatta.

Aloitteessa kysyttiin myös onko Kivinokkalaiset ry:llä omaa visiota kaavaksi. Saaritoimikunnan puheenjohtaja kertoi, että Kivinokkalaiset on yhdessä 27 järjestön kanssa jättänyt oman visionsa kaupunkiympärstölautakunnalle 2013. Tuo esitys voitti kaupunkisuunnitteluviraston esityksen Kivinokan asuntorakentamiseksi yleiskaavakäsittelyssä. Muita esityksiä ei ole laadittu. Saaritoimikunnasta on kuitenkin oltu aktiivisesti yhteydessä kaavoittajaan ja toimitettu heille esimerkiksi kesämajalaisille ja kaupunkilaisille tehty kysely, jolla selvitettiin toiveita Kivinokan kehittämiseksi. Saaritoimikunnan edustajat ovat myös tavanneet kaavottajaa ja esitelleet aluetta.

Aloitteessa kysyttiin myös Kivinokka kaikille -liikkeen roolista asemakaavoituksessa. Saaritoimikunnasta vastattiin, että Kivinokan kaavasta voivat lausua kaikki osalliset, myös Kivinokka kaikille -liike, JHL ry, Kulosaarelaiset, Herttoniemi-seura ja yksittäiset alueen ihmiset. Jokainen järjestö ja yhteisö laatii omat kannanottonsa, kuten Kivinokkalaisetkin.

Kokouksessa toivottiin, että Kivinokkalaiset järjestää oman keskustelun tai pajan kaavoituksesta syksyn aikana. Saaritoimikunta selvittää mahdollisen pajan aikataulua ja seuraa kaavoituksen alkamista.

Vuokrasopimus katkolla

Syksyllä on tavoitteena aloittaa myös vuokrasopimusneuvottelut, sillä Kivinokkalaisten vuokrasopimus päättyy vuoden 2020 lopussa. Kivinokkalaiset ry:n puheenjohtaja Anna Kähkönen kertoi, että kaupunginhallituksen päätöksen mukaan kesämaja- ja siirtolapuutarha-alueiden vuokrasopimuksia jatketaan tällä hetkellä vain vuoteen 2032 saakka, joten pisin mahdollinen vuokrasopimus on 12 vuotta. Kaikkien kesämajalaisten vuokrasopimukset kirjoitetaan uusiksi tässä yhteydessä. Samalla tarkastetaan kaikkien kesämajalaisten kotikunnat.

Syksyllä majojen tarkastuskierros

Yhdistyksen puheenjohtaja Anna Kähkönen kertoi, että syksyllä tarkastetaan jälleen kaikki kesämajat. Tarkastuksen yhteydessä katsotaan, ovatko ne kesämajat, joille on lähetetty huomautus, tehneet vaadittavat korjaukset. Huomiota kiinnitetään ympäristön siisteyteen, luvattomiin rakennelmiin, liian suuriin terasseihin ja ”piharakennelmiin”. Useille kesämajalaisille on jaettu huomautuksia liian isoista terasseista, muovikatoksista ja rakennusjätteistä. Uusien vuokrasopimuksien allekirjoittamisen yhteydessä tarkastetaan, että huomautetut asiat on korjattu asianmukaiselle tasolle. Sitä ennen vuokrasopimusta ei jatketa.

Saaritoimikunnasta muistutettiin, että kaikkeen rakentamiseen on haettava lupa saaritoimikunnalta. Tämän kesän aikana on taas ilmestynyt yli 20 neliön terasseja, jotka on purettava. Terassin maksimikoko on seitsemän neliötä, kaiteita ei saa laittaa ilman poikkeuslupaa ja terassin piirrustuksille on haettava lupa saaritoimikunnalta.

Kokouksessa muistutettiin myös, että Kivinokkaan on ilmestynyt luvattomia risu- ja puutarhajätekasoja. Yksi esimerkiksi Pihlajatiellä. Puutarhajäte, eli risut ja esimerkiksi kitketty kurtturuusu ja Japanin tatar on jätettävä luontoon maatumaan. Niitä ei saa kasata kompostikasoihin.

 

 

 

Syystalkoissa kaksi roskalavaa

Kivinokkalaiset ry:n syystalkoot järjestetään lauantaina 7. syyskuuta kello 11 alkaen. Tilaamme uimarannalle kaksi roskalavaa, toisen sekajätteille ja toisen metalliromulle. Siivoamme yhdistyksen yhteiset tilat talvikuntoon ja keräämme ympäristöön kertynyttä romua pois luonnosta. Kokoontuminen tanssilavan edustalla. Ethän tuo ongelmajätettä, puutarhajätettä tai painekyllästettyä lautaa roskalavoille. Remontti- tai rakennusjäteen jokainen kuljettaa omin keinoin Sortti-asemalle.

Syyskokouksessa valitaan uusi saaritoimikunta

Kivinokkalaiset ry:n syyskokous pidetään sunnuntaina 8. syyskuuta kello 14 tanssilavan edustalla.

60606905_2229700620419143_9030516503341957120_o

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, kuten toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020. Lisäksi valitaan enintään neljä jäsentä kahdeksi vuodeksi saaritoimikuntaan ja kaksi varajäsentä yhdeksi vuodeksi.

Määräaikaan mennessä kokoukselle on jätetty yksi aloite, joka käsitellään myös kokouksessa.

Helsingin kaupunkiympäristötoimialan edustaja, maisema-arkkitehti Maija Lounamaa kertoo kokouksen aluksi Kivinokan asemakaavan aikataulusta, tulvarajoista ja siitä, miten kaavaprosessi etenee.

Tervetuloa kokoukseen!

Esityslista

Aloite

Loppukesän aikatauluja 2019

Elokuu

3. elokuuta kello 12 alkaen Kivinokan fudisturnaus Ponnareiden kentällä. 6-10-vuotiaiden peli kello 12-13, aikuisten mestaruus ratkaistaan kello 13 alkaen. Tervetuloa pelaamaan!

5.8 ja 12.8. kello 18:00-19:15 Kivinokan kesäjooga Kivinokkalaisten ruohokentällä. Ohjaajanamme toimii joogaohjaaja (RYT200) Outi Rajaniemi ja tunneille ovat tervetulleita kaikentasoiset ja -ikäiset joogaajat! Osallistuaksesi tarvitset oman joogamaton tai muun luistamattoman alustan. Maksu tunneista omantunnon mukaan käteisellä. Vesisateella tai ukkosella joogatunteja ei pidetä – säästä johtuvasta peruutuksesta tiedotetaan Kivinokkalaiset ry:n Facebook-sivulla.

11. elokuuta kello 15 Kirjan ja makkaran -päivä tanssilavalla. Kirjailijat kertovat uusista Helsinkiin liittyvistä kirjoistaan. Mukana muun muassa Varjosaaresta kirjottanut Maarit Verronen, puutalojen Vallilasta kirjoittanut Kari Varvikko, Kivinokasta kirjoittaneet Laura Salama ja Olli Laine sekä Kivinokassa kesiään viettävä Jaakko Selin, joka julkaisi viime vuonna kirjan Jaakon uudet seikkailu, jossa myös viivähdetään Kivinokassa. Keskustelun juontaa Pauli Jokinen. Grilli on kuumana ja siinä voi grillata omia eväitään. Kirjoja myytävänä tapahtumassa.

24. elokuuta kello 18:00- 24:00 KinoKivinokka uimarannalla.

31. elokuuta kello 18 alkaen Kivinokan kesäkauden päättäjäiset. Esiintyjinä Stadin Juhlaorkesteri sekä Kiki ja Luonnonlapset. Lue lisää ohjelmasta. Lyhtyjen askartelua tanssilavan edustalla kello 17.

 

Syyskuu

7. syyskuuta kello 11 alkaen Syystalkoot. Siivoamme ympäristöä ja yhteisiä tiloja. Roskalavat uimarannalla.

8. syyskuuta kello 14 alkaen sääntömääräinen syyskokous tanssilavalla.

 

Lokakuu

12. lokakuuta kello 11 Syksyn vesitalkoot. Kokoontuminen Vartiotuvan eteen.

12. lokakuuta kello 15 Talkoolaisten saunakaronkka. Saunat lämpiävät kello 15-17, kello 18 alkaen tarjoiluja naisten pukuhuoneessa.

 

Stadin Juhlaorkesteri sekä Kiki ja Luonnonlapset kauden päättäjäisissä

Tervetuloa viettämään kesäkauden päättäjäisiä Kivinokan tanssilavalle lauantaina 31. elokuuta kello 18 alkaen.
Jo ennen tapahtuman alkua järjestetään kello 17 lyhtyjen askartelua tanssilavan edustalla.
Ota oma lasipurkki ja tuikkukynttilä mukaan, JHL tarjoaa maalit.

Kiki ja Luonnonlapset soittavat uutta ohjelmistoaan lavalla kello 18.00 alkaen.

Illan ohjelma
Kello 18-18.45 Kiki ja Luonnonlapset soittaa uutta ohjelmistoaan.
Kello 19.30-21.30 Stadin Juhlaorkesteri tanssittaa.
Kello 20.00 Sytytetään lyhdyt!
Kello 23:00 Tilaisuus päättyy

Kiki ja Luonnonlapset -yhtyeen musiikki on folk-poppia, joka villiintyy välillä jazzin ja progen iloitteluksi. Uudet laulut ovat kivinokkalaisen Kiki Raution tekstejä, joihin sävellykset ovat tehneet Timo Tuppurainen ja Antti Utriainen. Bändissä soittavat Kiki Rautio (laulu), Antti Utriainen (piano), Tuomo Lassila (rummut) ja Markus Tiiro (kitara).

Stadin Juhlaorkesterin tämän kesän kokoonpanossa musisoivat Henna Hartikainen (laulu), Petri Kautto (laulu ja kitara), Anni Thomsson (laulu ja saksofoni), Johannes Sarjasto (saksofoni), Eetu Ripatti (kitara), Kim Rantala (koskettimet), Jani Jalkanen (basso), Sami Vettenranta (rummut) ja Tero Sundell (rummut). Tarjolla kattaus rytmimusiikista ja tanssittavasta rokista 60-luvulta tähän päivään, iskelmää unohtamatta.

Vapaa pääsy! Buffetista makkaraa, kahvia, karkkia ja limua. Kolikoita mukaan. Yhdistyksen grilli on tapahtuman aikana pois käytöstä.

 

Lauantaina pelataan Kivinokan fudis-mestaruudesta

Lauantaina pelataan jälleen perinteinen Kivinokan jalkapalloturnaus Ponnareiden kentälle. Kello 12-12.45 pelataan 6 -10-vuotiaiden ottelu. Joukkueet muodostetaan paikan päällä. Tervetuloa pelaamaan kaikki lapset.

Aikuisten ottelut aloitetaan kello 13. Haluatko edustaa Kivinokkalaiset ry:tä? Ilmoittaudu Timo Porkalle pelaamaan tai saavu paikalle hyvissä ajoin. Perinteiseen tapaan Kivinokkalaisten joukkueeseen mahtuvat myös JHL:n ja sirtsikan pelaajat, jos niistä ei synny omaa joukkuetta.

Jättipalsami nousee jälleen – kitke se pois

On jälleen se aika, kun Jättipalsami puskee esiin Kivinokassa. Jättipalsami on luokiteltu haitalliseksi vieraslajiksi koko EU:n alueella. Haitallisia vieraslajeja ei saa päästää ympäristöön eikä tuoda EU:n alueelle, pitää hallussa, kasvattaa, kuljettaa, saattaa markkinoille, välittää taikka myydä tai muuten luovuttaa.

19225119_10154802717247874_2823024895263347428_n

Voit osallistua palsamin tuhoamiseen repimällä sen irti juurineen ennen kukintaa ja siemennystä. Palsami lähtee kevyesti nykäisemällä. Kitketyt palsamit on pakattava jätesäkkeihin ja vietävä Sorttiin tuhottavaksi. Kivinokan kesätyöntekijältä saa jätesäkkejä, joihin kitketyt palsamit voi kerätä. Parkkipaikalle merkitään alue, jonne säkit voi tuoda. Stara hoitaa säkit tuhottavaksi.

Palsami on siitä helppo tuhottava, että kun joka vuosi nypit kasvit pois ennen siemennystä, sen saa tuhottua lähes kokonaan. Siemennyksen jälkeen tilanne on toinen. Jättipalsami tuottaa runsaasti siemeniä. Yksi yksilö voi muodostaa jopa 4 000 siementä. Siemenet sinkoutuvat ympäristöön jopa seitsemän metrin päähän.

Huonokuntoisia puita kaadetaan jälleen syksyllä

Stara tulee syksyllä Kivinokkaan kaatamaan huonoon kuntoon menneitä puita. Jos kesämajasi lähistöllä on puu, jonka pelkäät kaatuvan, ota yhteyttä saaritoimikuntaan, saaritoimikunta@kivinokka.fi. Kerro puun tarkka sijainti ja omat yhteystietosi. Keräämme Staralle listan tarkastettavista puista.

Maiseman vuoksi puita ei kaadeta, vaan perusteena on aina turvallisuus ja puun kunto.