Kesävesi auki viikolla 16

Kesävesi avataan Kivinokkalaiset Ry:n alueella viikolla 16.
Vaikka talvi on ollut leuto ja päivällä aurinkopaistaa ja lämpötila kipuaa ylös, on vielä yöpakkasia. Yöpakkasista johtuen kesäveden avaamista ei voida lämpimistä ilmoista huolimatta vielä avata.

Perinteisiä vesitalkoita ei tulla tänä vuonna järjestämään koronakriisistä johtuen. Saaritoimikunta hoitaa vesien avaamisen ja mikäli tähän tarvitaan apukäsiä tulee Saaritoimikunta tästä erikseen kontaktoimaan mökkiläisiä.

Uuden mökin rakentaminen sekä mökin remontointi

Rakennuskauden lähestyessä on hyvä muistutella Kivinokkalaiset Ry:n rakentamisen ja remontoinnin periaatteista.

Uuden kesämajan rakentaminen

Uuden kesämajan rakentajan tulee lähettää rakennuspiirustukset Saaritoimikunnalle osoitteella saaritoimikunta@kivinokka.fi. Samalla maksetaan tarkistusmaksu Kivinokkalaiset ry:n tilille ja yhdistys tilittää sen kokonaisuudessaan lupa-arkkitehdille. Rakennusluvan saa vasta, kun maksu on suoritettu ja tarkastaja on todennut piirustuksien vastaavan Kivinokan tyyppipiirustuksia.

Jos kesämajalainen haluaa siirtää mökin paikkaa entisestä, peritään lupaprosessista korotettu maksu, sillä tarkastus vaatii käyntiä paikanpäällä. Jos haluat siirtää kesämajan paikkaa entisestä, piirustuksista on käytävä ilmi siirrettävän kesämajan sijainti lähimpiin kesämajoihin nähden. Kesämajan siirtoa suunnittelevan on hankittava lähimpien kesämajojen omistajilta suostumus siirtoon kirjallisesti. Apua lähimökkiläisten tavoittamiseen saat Saaritoimikunnalta.

Kaikki hyväksytyt muutokset kirjataan mökkikirjanpitoon. Jos kesämaja rakennetaan ja/tai siirretään ilman lupaa, kesämajalainen joutuu purkamaan ja/tai siirtämään kesämajansa omalla kustannuksellaan. Kivinokkalaiset ry:n jäsen on vuokrasopimuksessaan sitoutunut noudattamaan alueen sääntöjä ja yhdistyksen hallituksen ohjeistuksia.

Aikataulu

Lähetä rakennuspiirustukset hyvissä ajoin. Kun tarkastusmaksu on suoritettu, saat kahden viikon sisällä lupa-arkkitehtilta lausunnon siitä, vastaavatko piirustukset kesämajaohjeistusta vai vaaditaanko niihin muutoksia. Ota huomioon kesärauhan ajankohta, kun suunnittelet uuden kesämajan rakentamista. Vuonna 2020 kesärauha on voimassa 17.6.-12.8.2020. Kesärauhan aikana äänekäs rakentaminen on kielletty.

Remontit

Vanhan kesämajan remontoinnin yhteydessä lupamaksua ei peritä. Uuden terassin tai varaston rakentamisen yhteydessä piirustukset on kuitenkin lähetettävä saaritoimikunnan hyväksyttäväksi. Töitä ei voi aloittaa ennen kuin lupa on saatu. Jos kesämajalainen maalaa kesämajansa uudelleen eri värillä kuin majan aiempi väritys, värin vaihtamiseen on haettava lupa Saaritoimikunnalta.

Tarkastusmaksut:

 • Uusi kesämaja 223,20 € (180 € + ALV 24 %)
 • Uusi kesämaja ja majan siirto 372,00 € (300 € + ALV 24 %)

Saaritoimikunnan yhteystiedot

Rakennuslupahakemukset piirustuksineen lähetetään sähköpostin liitteenä osoitteeseen: saaritoimikunta@kivinokka.fi Hakemuksen saapumisen jälkeen sinulle lähetetään ohjeet tarkastusmaksun maksamisesta.

Kesärauhan ajankohta 2020

Kivinokan kesärauhaa vietetään ensi kesänä 17.6.-12.8.2020.

Suunnittelethan remontoinnit, uuden majan rakentamisen tai purkamisen niin, että ne ajoittuvat joko ennen tai jälkeen kesärauhan. Kovaääninen remontointi, purkaminen ja rakentaminen on tuolloin kielletty. Muistathan hakea lupaa uuden kesämajan rakentamiselle tai terassin tai varaston uusimiselle hyvissä ajoin ennen remontin alkamista.

Lupahakemukset rakennuspiirrustuksineen lähetetään osoitteella saaritoimikunta@kivinokka.fi.

Punkkibussi Kivinokassa 21.3.2020 ja 11.4.2020

Punkkibussi tulee Kivinokkaan 21.3.2020 ja 11.4.2020 Vartiotuvan eteen. Punkkibussi on paikalla klo 13.00-15.00.

THL:n päivitetyn suosituksen mukaan Kivinokassa oleskeleville ja luonnossa liikkuville suositellaan TBE-rokostusta.

TBE-rokote antaa suojaa puutiaisaivotulehdusta vastaan. Rokote ei suojaa borrelioosilta eikä muilta punkin levittämiltä taudeilta. Rokote ei myöskään ehkäise punkkia tarttumasta ihoon. Borrelioosia vastaan ei ole rokotetta, mutta sitä voidaan hoitaa antibiooteilla. TBE-virus leviää punkin pureman välityksellä. TBE-virus tarttuu muutamassa minuutissa punkin syljestä jo pureman alkuvaiheessa. Myös punkkien nymfit ja toukat voivat levittää virusta, niiden puremaa ei yleensä havaita.

https://thl.fi/fi/-/rokotusohjelma-puutiaisaivotulehdusta-vastaan-laajenee-mukaan-myos-kustavi-ja-uusia-osia-lohjanjarven-saaristoa-

Alla linkki Punkkibussin aikatauluun:

https://saaristolaakarit.fi/aikataulut/

Linkki Facebook tapahtumaan:

https://www.facebook.com/events/871919759917248/?notif_t=plan_user_invited&notif_id=1583395945629321

 

Kivinokkalaiset ry etsii kesätyöntekijää 2.5. – 31.8.2020 väliselle ajalle.

Kesämaja-alueellamme Kulosaaressa on 380 kesämajaa, seitsemän ulkovessaa, uimaranta, kasvimaa-alue ja tanssilava. Kesätyöntekijän tehtäviin kuuluu vessojen ja yhteisten tilojen siivousta, nurmikon leikkuuta, haittakasvien kitkemistä, talkoissa avustamista, pieniä huoltotöitä, työkaluvaraston lainauspisteen hoitoa sekä muuta yhdistyksen hallituksen määräämää työtä. Kesätyöntekijä päivystää alueella ja liikkuu polkupyörällä. Tehtävään kuuluu paljon fyysistä työtä ulkoilmassa.

Arvostamme oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta ja kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Jos nautit ulkoilmasta, luonnosta ja ihmisistä, Kivinokka voi olla juuri sinun kesätyöpaikkasi.

Työstä maksetaan Kiinteistöpalvelualan työehtosopimuksen mukaista kuukausipalkka, 1 642 euroa kuukaudessa. Työaika on 37,5 tuntia viikossa pääsääntöisesti kello 9.00 -16.30. Satunnaisista ilta- ja viikonlopputöistä sovitaan erikseen, kuitenkin siten että kesätyöntekijällä on työvelvoite Kivonokan juhannusjuhlissa. Työtehtävä on määräaikainen kausiluonteisuutensa vuoksi. Etsimme ensisijaisesti yhtä tekijää koko ajalle, mutta voit jättää myös hakemuksen lyhyemmästä ajasta.

Tiedustelut: Sippo Falk, puh. 041 528 0133.

Lähetä hakemuksesi 21. helmikuuta mennessä sähköpostitse osoitteeseen saaritoimikunta@kivinokka.fi

Saaritoimikunta päätti vuoden 2020 työnjaosta

Kivinokkalaisten Saaritoimikunta piti ensimmäisen kokouksensa 9.12020. Puheenjohtajaksi valittiin Teresa Kuusiniemi, varapuheenjohtajaksi valittiin Timo Pyhälahti ja yhdistyksen sihteerinä toimii Tiina Kaaresvirta.

Kesätapahtumien suunnittelua varten nimettiin työryhmä: Tiina Karesvirta, Timo Pyhälahti ja Markku Elo.

Huoltotoimintaa pyörittää toimikunta, johon kuuluvat Tuulevi Aaltonen, Sippo Falck.

Laituri- ja veneilyasioista vastaavat Mika Korkeakoski ja Timo Pyhälahti.

Palstavastaavana toimii Riikka Rusanen.

Kivinokkalaiset ry:n lausunto asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja valmisteluaineistoon

Kivinokkalaiset ry:n mielipide Kivinokan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta

Olemme iloisia, että Kivinokkaa kehitetään yleiskaavan linjausten mukaisesti kesämaja- ja viheralueena. Yli 100 vuotta helsinkiläisten kesänviettoa ja lähiluontoa saa arvoisensa asemakaavan ja säilyttää ainutlaatuisen luotokohteen ja kulttuurihistorian tuleville sukupolville.

Toivomme alueen kehittämistä niin, että virkistyskäyttö ja kesämajailu elävät sopusoinnussa.

Esitämme suunnitteluperiaatteisiin muutaman huomion:

 • Alueen luonto tulee säilyttää luonnonmukaisena virkistysympäristönä, siitä ei saa tehdä hoidettavaa puistoa Kulosaaren kartanon puistoa ja pallokenttiä lukuun ottamatta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö rantojen pusikoita tulisi harventaa ja avata merimaisema kulkureiteiltä.
 • Kivinokassa on jo nyt koko alueen läpäisevä kulkureitistö. Alue on jo nyt avoimesti kuljettavissa ja täynnä risteäviä polkuja ja kallioita, joille voi hakeutua nauttimaan merimaisemasta. Nyt suunnitelman reittiesityksiin on vaikea ottaa kantaa, sillä suunnitelmasta puuttuu reittien leveys ja järeysmerkinnät kokonaan. Uusien reittien sijaan tulisi ensisijaisesti tarkastella jo olemassa olevia polkuja ja kulkureittejä, jotka puuttuvat kartasta kokonaan. Alueella tulisi suosia luontoon muodostuneita polkuja. Kivinokan viehätys syntyy kesämajojen ja metsän keskellä kulkevista poluista, joita pitkin kulkiessa voi nauttia hiljaisuudesta, luonnosta ja kulkea kulttuurihistoriallisesti merkittävän kesämaja-alueen keskellä. Reittejä suunniteltaessa on mietittävä, ettei tuhota alueen lumovoimaa. Kivinokassa kesämaja-aluetta ei ole rajattu, vaan polut ja metsä majojen välissä on avointa kaikkien kulkea. Kivinokan vanhan metsän kulkureitteissä on otettava huomioon, mitä luonnonsuojelualueelle laaditussa reittisuunnitelmassa on alueesta todettu.
 • Alueelle laadittavassa liikennesuunnitelmassa on tähdättävä siihen, että autoilu alueella vähenee. Lisää parkkipaikkoja tarvitaan ja niitä voisi sijoittaa esimerkiksi Kipparlahden silmukkaan. Kaavassa tulisi kieltää kulkuteiden asfaltoiminen ja vain jo olemassa oleva pääväylä, huoltoreitti, tulisi olla talvikunnossapidon ja esteettömyyden piirissä, jottei autoilu alueella lisäänny. Liian leveät ja huolletut reitit nostavat vauhtia. Kivinokan pyöräilyreitit tulisi merkitä selvästi, ja pyöräily tulisi kieltää luonnossa ja poluilla, ettei maasto kulu liikaa. Kävely- ja pyöräilyreitti tulisi ohjata pois ajotieltä kartanon ohitse. Pyöräilyreitti yhdistyisi Kipparlahden silmukassa suunnitteilla olevaan Itä-Baanaan. Liikennesuunnitelmassa on ratkaistava, millaisella ajoportilla autoliikenne saadaan pidettyä pois nykyisen puomin takaiselta alueelta, jotta alueella säilyy hiljaisuus, eikä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden tarvitse väistellä autoilijoita.
 • Kivinokkalaiset ry toivoo, että mahdolliset uudet rantareitit toteutettaisiin pitkospuureitteinä sekä Vanhankaupunginlahden reunaa pitkin (Lemmenpolun reunaa kohti Kuusitietä) että Kulosaaren puolella kartanon saunalta uimarannan suuntaan ja ne yhdistyisivät luontevasti jo olemassa oleviin reitteihin Kivinokassa. Rantareittien suunnittelu ei edellytä kesämajojen siirtoa. Kulosaaren puoleiselle rantareitille löytyy vaihtoehtoinen väylä rannasta nykyään vähäisellä käytöllä olevan pallokentän kautta huoltoreitille. Raivaamalla rantoja (pihlajan taimia) avautuisi näkymä merelle jo olemassa olevilta reiteiltä. Reittien valaisussa on otettava huomioon Kivinokan lepakkoyhteisöt.
 • Kun kulkureittejä tai uusia toimintoja suunnitellaan, olemassa olevia huoltorakennuksia tai kesämajoja ei tämän vuoksi tule siirtää pois tieltä. Kesämajat ovat osa alueen historiaa ja kulttuurimaisemaa ja seisseet rannoilla 40-luvun lopulta saakka. Uimarannan viereisillä alueilla olevat majat ovat alueen vanhimpia, osa yhä pinkopahvisia.
 • Nyt esitetyt suunnitteluperiaatteet eivät ota kantaa siihen, tulisiko kesämajoja siirtää pois tulvarajojenvuoksi. Kesämajat eivät ole kiinteistöjä, eivätkä mökkejä vaan tupia ja majoja, joissa ei ole pysyvää asutusta, joten niihin ei tulisi soveltaa raskaampaa menettelyä. Kesämajoissa ei ole sähköjä tai viemäröintiä. Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmassa vuosille 2016-2021 linjataan, että tulvariskien vuoksi voidaan kaavoituksessa ohjata uutta, ei olemassa olevaa rakennuskantaa. Kun kyseessä ovat kesämajat, joiden elinkaari on vuosia, maksimissaan muutama vuosikymmen, eikä sadaksi vuodeksi suunniteltavista asuin- liike- ym. rakennuksista, asemakaavoituksessa tulisi noudattaa tätä linjausta. Suunnitelmassa todetaan, että ”Kaavamuutoksilla ei kuitenkaan voida velvoittaa jo rakennetulla alueella kiinteistön omistajia suorittamaan tulvasuojelun vaatimia toimenpiteitä.” Helsingistä on tehty tulvariskikartoitus. Helsingissä on yli 10 000 rakennusta tulvariskialueella. ”Vähäpätöisempiä rakennelmia voidaan niiden arvon ja vedenkestävyyden perusteella sijoittaa harkinnan mukaan myös alemmaksi”, todetaan Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan rannikkoalueiden alustavassa tulvariskien arviointiraportissa 31.12.2010, Finnish Consulting Group FCG, Uudenmaan Ely-keskus. Herttoniemen siirtolapuutarha on myös tulvariskialueella, mutta se on suojeltu arvokkaana kulttuuriperintöalueena. Kivinokkaan tulisi suhtautua arvokkaana kulttuuriperintöalueena, eikä sen ilmettä saisi asemakaavoituksella rikkoa.
 • Suunnitelmassa ei mainita alueelle  mahdollisesti rakennettavaa kunnallistekniikka. Kunnallistekniikka vaikuttaa olennaisesti siihen, millaisia toimintoja alueelle voi ylipäänsä suunnitella. Kaupunkilaisille ja kesämajalaisille vuonna 2014 tehdyn kyselyn mukaan tärkein alueelle toivottava palvelu on avoin rantasauna. Toivommekin, että asemakaava ottaa kantaa vessojen, suihkujen ja saunarakennuksen tulevaisuuteen.
 • Tällä hetkellä Kivinokkalaiset maksaa alueen kesätyöntekijän, vessat, jätehuollon ja vedet myös kaupunkilaisten virkistyskäytön osalta. Lisääntyvän virkistyskäytön kustannuksista on sovittava kaupungin ja kesämajayhteisöjen kesken. Myös tämä on otettava huomioon toimintoja suunniteltaessa. Kaupungin on budjetoitava alueen kunnossapitoon ja huoltoon.
 • Vuokrattavat kesämajat ja telttailu toivotaan sijoitettavan niin, että se on Kipparlahden silmukan päässä ja kartanon takana olevalla metsäisellä kukkulalla. Kipparlahden silmukkaan toivotaan lisää pysäköintialueita, jotka palvelisivat myös tätä tarkoitusta. Tällä alueella on myös kunnallistekniikkaa, joka mahdollistaa mahdolliset wc- ja suihkurakennukset.
 • Toivomme myös, että kaupunki rakentaisi kaupunkilaisille katetun grillikatoksen, jossa koululuokat ja retkeilijät voivat paistaa makkarat ja nauttia eväänsä. Hyvä paikka grillille olisi esimerkiksi Kivinokan nokassa tai nykyisen pallokentän reunassa. Emme esitä grillikotaa, joka edellyttäisi henkilökuntaa, vaan sadekatoksella suojattua muurattua tai teräksistä grilliä penkkeineen.
 • Alueella jo olevista rakennuksista, esimerkiksi Valkoisesta talosta, tulisi tehdä eri yhteisöjen ja kaupungin tukikohta, jossa esimerkiksi päiväretkeläiset (koululuokat, päiväkodit, seniorit, seurakunnat, uimaleiriläiset) voivat nauttia eväitä ja pitää sadetta.
 • Toivomme myös, että Maijan kioski, entinen Elannon myymälä, kunnostetaan ja suojellaan. Kioski tulisi säilyttää nykyisenkaltaisessa toiminnassa.
 • Nyt laadittavan suunnitelman tulisi ottaa kantaa alueen talvikäyttöön.
 • Vierasvenepaikkoja ja vesibussi-laituria tervehdimme ilolla ja toivomme näiden toteutuvan.

Toivomme, että voimme olla mukana asemakaavan laadinnassa, ja suunnittelu tapahtuu alueen yhteisöjä ja käyttäjiä aidosti kuunnellen. Suunnitteluperiaatteet ja karttaluonnokset ovat vielä niin alkutekijöissään, että toivomme saavamme tarkemman kaavaluonnoksen lausuntokierrokselle ennen kuin se viedään lautakuntaan.

 

Helsingissä 20.12.2019

Kivinokkalaiset ry

 

 

Kivinokan asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma julkaistiin

”Kivinokan asemakaavan suunnittelun lähtökohtana ovat alueen luontoarvojen, kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kartanomiljöön ja perinteisen kesämajatoiminnan säilyminen sekä yleisen virkistyskäytön ja merellisen virkistyksen ja matkailun kehittäminen alueella.” Näin todetaan tänään julkaistussa suunnitelmassa.

Lue koko OAS täältä.

Voit vastata Kivinokan kehittämiskyselyyn täällä.

Hankkeen lähtökohdista keskustellaan asukastilaisuudessa ma 9.12. klo 17–19. Paikka: Kulosaaren yhteiskoulu Stålberginkuja 1, 00570 Helsinki. Kivinokkalaiset ry:n keskusteluhetki heti tilaisuuden jälkeen samassa paikassa kello 19-20.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä 29.11.– 20.12.2019 seuraavissa paikoissa:

 • Herttoniemen kirjastossa, Kettutie 8C, 00800 Helsinki
 • Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1, ala-aula
 • Verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat. Aineistoon voi käydä tutustumassa Kaupunkiympäristön asiakaspalve- lussa (käyntiosoite Sörnäistenkatu 1, ala-aula, avoinna ma-to klo 9-16, pe 10-15), jossa saa henkilökohtaista neuvontaa. Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapalveluun kartta.hel.fi/suunnitelmat.Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta pyydetään esittämään viimeistään 20.12.2019. Niille, jotka ovat mielipiteen yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa, lähetetään tieto lautakunnan päätöksestä.

Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kir- jaamo, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupun- gintalo, Pohjoisesplanadi 11–13, avoinna arkisin ma-pe klo 8.15 – 16) tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille järjestetään eril- linen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lausunnot.

Palautetta voi jättää myös verkossa: kerrokantasi.hel.fi

 

 

Vuokraneuvottelut kaupungin kanssa avattu

Kivinokkalaiset ry:n, Ponnareiden ja JHL:n Helsingin yhteisjärjestön edustajat sekä kaupungin virkamiehet kokoontuivat 4. marraskuuta vuokrasopimusneuvotteluiden aloituskokoukseen. Kokouksessa käytiin läpi asemakaavan ja vuokrasopimusneuvotteluiden aikataulua.

Vuokrasopimusneuvotteluiden aluksi kuulimme alustavia suuntaviivoja asemakaavan sisällöstä ja aikataulusta.  Kivinokan alue on merkattu yleiskaavassa pääosin viher- ja virkistysalueeksi, osa kartanolta Kipparlahden silmukkaan merellisen virkistyksen ja matkailun alueeksi.  Kivinokalle laaditaan juuri asemakaavaa, jossa määritellään yksityiskohtaisesti alueen käyttötarkoitus sekä ohjataan rakentamista. Asemakaavassa esitetään  esimerkiksi rakennusten muoto ja sijoittuminen, leikkipaikkojen ja pysäköintialueiden sijainti ja mitoitus sekä rakennustapa. Asemakaavassa voidaan määrittää ja määrätä alueen suojelukohteet. Koska Kivinokka on merkitty kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi kohteeksi, myös suojeluesityksiä lienee tiedossa. Kivinokalle saadaan myös osoite, ja alueen nimistöä kerätään reittien nimeämistä varten.

Kivinokka säilyy jatkossakin osin kesämaja-alueena. Myös kesämajojen rakennustapaohje uusitaan ennen asemakaavan hyväksymistä. Uuden rakentamistapaohjeen voi ottaa käyttöön ennen asemakaavan valmistumista, johon menee 2-4 vuotta valitusten määrästä riippuen.

Kivinokalle laaditaan myös liikennesuunnitelma, joka ohjaa autoilua, jalankulkua ja pyöräilyä alueella. 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaksi ponsiesitystä, joiden perusteella selvitetään myös Rastilan leirintäalueiden toimintojen sijoittamista Kivinokkaan. Asemakaava tulee ottamaan kantaa myös tähän. Asemakaavassa määritetään yleiset kulkureitit kaupunkilaisille ja ne virkistystoiminnot, joita alueelle suunnitellaan tulevaisuudessa.

Kantaa pääsee ottamaan jo joulukuussa

Kaupungin virkamiehet ovat pitäneet aloituskokouksen Kivinokan asemakaavasta 30.10. Kivinokan asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS tulee nähtäville marraskuun lopulla, ja alueen osallisilla eli kivinokkalaisilla, kaupunkilaisilla ja eri yhdistyksillä, on mahdollisuus ottaa kantaa suunnitteluperiaatteisiin kolmen viikon ajan.

Kaupunkiympäristötoimiala järjestää Kivinokan suunnitteluperiaatteiden esittelytilaisuuden joulukuun alussa. Lausuntoaika on todennäköisesti 29. marraskuuta – 20.  joulukuuta. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan kaavatyön tavoitteet ja lähtökohdat, miten kaavan valmistelu ja päätöksenteko etenee, miten valmisteluun voi osallistua ja miten kaavan vaikutuksia arvioidaan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan myös, miten kaavatyön edistymisestä tiedotetaan.

Aloitusvaiheessa laaditaan usein myös muuta valmisteluaineistoa, jossa kuvataan alustavasti suunnittelualueen eri osien käyttötarkoitukset ja mm. rakentamisen määrä ja sijoittaminen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja muuhun valmisteluaineistoon voi tutustua kaupungintalolla,  kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa, kaupungin verkkosivuilla sekä usein myös suunnittelualueen läheisyydessä esimerkiksi kirjastossa.  Suunnittelun tavoitteista, osallistumisesta ja vaikutusten arvioinnista voi kertoa mielipiteensä. Kirjalliset mielipiteet toimitetaan Helsingin kaupungin kirjaamoon. Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti kaavan valmistelijalle. Tarkemmat ohjeet löytyvät osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sen valmistuttua.

Kivinokkalaisten vuokrasopimus

Kivinokkalaiset ry:n maanvuokrasopimus on voimassa vuoden 2020 loppuun saakka. Tänä aikana maan vuokra ei ole noussut, vaan säilynyt samana. Maanvuokra tulee siis nousemaan selvästi. Esimerkiksi Lammassaaressa maanvuokra oli 378  euroa vuonna 2017, kun se Kivinokassa oli 310 euroa. Jatkossa alueen maanvuokra sidotaan elinkustannusindeksiin, joten kesämajalaisten maanvuokra voi vaihdella vuosittain elinkustannusindeksin muuttuessa.
Kivokkalaiset ry:n osalta vuokrasopimus laaditaan valmiiksi helmikuuhun mennessä, ja uusi sopimus allekirjoitetaan ennen kesälomia. Vuokrasopimukseen liitettävissä sopimuksen muistioissa sovitaan myös yhdistyksen hallussa olevista rakennuksista sekä kaupungin ja yhdistyksen työnjaosta esimerkiksi jätehuollon ja käymälöiden ylläpidon osalta.
Jokainen kesämajalainen tekee kaupungin vuokrasopimuksen valmistuttua uuden vuokrasopimuksen Kivinokkalaiset ry:n kanssa. Tässä yhteydessä tarkistetaan, että kesämajalaisille lähetetyt huomautukset liian suurista terasseista tai ympäristön epäsiisteydestä on hoidettu kuntoon ja kesämajalaisella on kaupungin vaatimusten mukaisesti kirjat Helsingissä. Tuleva vuokrasopimus on voimassa vuokra-ajan loppuun saakka kaavoitusmuutoksista huolimatta.
Yhdistyksen tavoitteena on saada vuokrasopimus jatkettua vuoden 2032 loppuun saakka. Kivinokkalaiset tiedottaa näillä sivuilla kaavoituksen ja vuokrasopimusneuvotteluiden edistymisestä.

Kesävesi katkaistu maanantaina

Kivinokkalaiset ry:n vesimittari on haettu pois maanantaina, joten vettä ei enää tänä syksynä tipu. Pahoittelemme tietokatkoa Ennakkotieto oli, että vesi katkaistaan lauantaina 12. lokakuuta.

Vesitalkoot pidetään lauantaina 12. lokakuuta kello 11 alkaen. kokoontuminen puomilla.

Talkoolaisten sauna kaikille kesän talkoilijoille Kulosaaren kartanon saunalla lauantaina vesitalkoiden jälkeen kello 15 alkaen.