Kivinokan asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma julkaistiin

“Kivinokan asemakaavan suunnittelun lähtökohtana ovat alueen luontoarvojen, kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kartanomiljöön ja perinteisen kesämajatoiminnan säilyminen sekä yleisen virkistyskäytön ja merellisen virkistyksen ja matkailun kehittäminen alueella.” Näin todetaan tänään julkaistussa suunnitelmassa.

Lue koko OAS täältä.

Voit vastata Kivinokan kehittämiskyselyyn täällä.

Hankkeen lähtökohdista keskustellaan asukastilaisuudessa ma 9.12. klo 17–19. Paikka: Kulosaaren yhteiskoulu Stålberginkuja 1, 00570 Helsinki. Kivinokkalaiset ry:n keskusteluhetki heti tilaisuuden jälkeen samassa paikassa kello 19-20.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä 29.11.– 20.12.2019 seuraavissa paikoissa:

  • Herttoniemen kirjastossa, Kettutie 8C, 00800 Helsinki
  • Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1, ala-aula
  • Verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat. Aineistoon voi käydä tutustumassa Kaupunkiympäristön asiakaspalve- lussa (käyntiosoite Sörnäistenkatu 1, ala-aula, avoinna ma-to klo 9-16, pe 10-15), jossa saa henkilökohtaista neuvontaa. Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapalveluun kartta.hel.fi/suunnitelmat.Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta pyydetään esittämään viimeistään 20.12.2019. Niille, jotka ovat mielipiteen yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa, lähetetään tieto lautakunnan päätöksestä.

Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kir- jaamo, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupun- gintalo, Pohjoisesplanadi 11–13, avoinna arkisin ma-pe klo 8.15 – 16) tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille järjestetään eril- linen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lausunnot.

Palautetta voi jättää myös verkossa: kerrokantasi.hel.fi