Author Archives: Antti Möller

Kaikkien vuokrasopimukset uusitaan: tässä ohjeet miten

Kivinokkalaiset ry on uusimassa mökkiläisten vuokrasopimuksia loppuvuoden aikana. Taustalla on Helsingin kaupungin kanssa solmittu uusi maanvuokrasopimus, sen johdosta kaikkien kesämajalaisten vuokrasopimukset tulee uusia.

Isännöitsijä hoitaa nämä sopimusasiat ja merkittävä osa kesämajalaisista on jo saanut heiltä ohjeet ja asian hoitanutkin. Tässä lisätietoa, jotta vuokrasopimusten uusinta menisi mahdollisimman jouhevasti.

Pyydämme kaikki kesämajalaisia tutustumaan näihin ohjeisiin huolellisesti ja hoitamaan oman vuokrasopimuksensa mahdollisimman nopeasti. Mitä sujuvammin saadaan sopimukset uusittua, sitä pienempi lasku tulee yhdistyksellemme tästä varsin mittavasta projektista.

Uutta vuokrasopimusta varten tarvitaan:

  1. Asuinpaikkatodistus kaikilta mökin omistajilta. Todistus tulee toimittaa isännöitsijälle.
  2. Allekirjoitus uuteen vuokrasopimukseen. Suosittelemme sähköistä allekirjoitusta, se on kaikkien kannalta helpoin ja vähiten työläs vaihtoehto.

Ohjeistus asiaan liittyen tulee isännöitsijältä osoitteesta  kivinokkalaiset@tilikoskinen.fi.

Asuinpaikkatodistus tarvitaan kaikilta kesämajan omistajilta.

Asuinpaikkatodistus

Asuinpaikkatodistuksen saa tilattua Digi- ja väestötietoviraston (dvv.fi) nettisivuilta: https://dvv.fi/asuinpaikkatodistus

Toimita todistus/todistukset isännöitsijälle osoitteeseen kivinokkalaiset@tilikoskinen.fi.

Vuokrasopimuksen allekirjoitus

Kun olet toimittanut asuinpaikkatodistuksen isännöitsijälle, on sinulle oikeus allekirjoittaa uusi vuokrasopimus.

Suosittelemme ehdottomasti sähköistä allekirjoitusta. Sähköinen allekirjoituspalvelu vaatii kaikilta kesämajan omistajilta sähköpostiosoitteen ja verkkopankkitunnukset.

Varmista, että olet ilmoittanut sähköpostiosoitteesi isännöitsijälle. Voit antaa sähköpostiosoitteesi laittamalla viestiä osoitteeseen kivinokkalaiset@tilikoskinen.fi.

Pyyntö sähköiseen allekirjoitukseen tulee sähköpostiisi Signom-nimisestä palvelusta parin arkipäivän sisällä siitä, kun olet toimittanut todistuksen isännöitsijälle. Muistathan kurkata myös roskapostista, onko allekirjoituskutsu päätynyt sinne.

Mikäli sähköinen allekirjoitus ei onnistu, voit käydä allekirjoittamassa sopimuksen isännöitsijän toimistolla. Lisätietoa tästä saat osoitteesta kivinokkalaiset@tilikoskinen.fi.

Kiitos kaikille!

Yhdistykselle oma sauna

Kivinokkalaiset ry:n syyskokous 2024 pidettiin sunnuntaina 1.10. Kokouksessa tehtiin periaatepäätös järjestön oman saunan ja peseytymispaikan rakentamisesta.

Syyskokouksessa hyväksytyssä toimintasuunnitelmassa vuodelle 2024 lukee näin:

”Uusi asemakaava antaa Kivinokkalaiset ry:lle mahdollisuuden rakentaa oman saunan pienelle uimarannalle. Pienimuotoisen saunan ja sen yhteyteen tulevan peseytymispaikan rakentaminen on yhdistyksen suurin yksittäinen rakennushanke pitkään aikaan. Yhdistyksen oma sauna on erittäin tarpeellinen: JHL:n operoima sauna lopettaa toimintansa, ja peseytymismahdollisuus on kesämajalaisille keskeinen mukavuustekijä, joka varmasti myös kasvattaa kesämajojen arvoa. Tavoitteena on rakennuttaa sauna vuoden 2024 aikana ja mitoittaa hanke siten, että noin ⅔  kustannuksista kyetään kattamaan yhdistykselle kertynein varoin.”

Syyskokouksessa tehnyt ehdotuksen mukaan toimintasuunnitelmaa täydennettiin näin:

”Lisäksi vuonna 2024 tehdään saunan käytölle säännöt, joilla varmistetaan, että sauna ei häiritse rannan käyttöä ja että sen kustannukset katettaisiin saunatoiminnan tuloilla.”

Syyskokouksessa päätettiin myös talousarviosta vuodelle 2024. Talousarvio sisältää 25 euron kertamuotoisen keräyksen järjestön saunan toteuttamiseksi.

Saunaprojektia edistää saunatyöryhmä, johon kuuluu Anna Kähkönen, Kati Suvanto, Sippo Falck, Vesa-Matti Virtanen, Juha Särelä sekä Annukka Alasko. Työryhmä tulee viestimään aktiivisesti hankkeen edistymisestä. Lisäksi jäsenille tullaan tarjoamaan mahdollisuus vaikuttaa tulevan saunan yksityiskohtiin.

Saunan rakentaminen tulee vaatimaan mm. sähköjen vetämisen pienelle uimarannalle sekä ratkaisun pesuvesien hallintaan. Lisäksi tullaan tarvitsemaan lukuisia lupia kaupungilta.

Mikäli kaikki etenee suunnitelman mukaan, on uusi sauna valmis loppuvuonna 2024. Siten viimeinkin myös Kivinokkalaiset ry:llä, kuten muillakin kesämajayhdistyksillä, olisi oma sauna sekä peseytymispaikka!

Lisätietoa etenemisestä on luvassa viimeistään alkuvuodesta 2024.

Tervetuloa syyskokoukseen su 1.10. klo 14

Tervetuloa Kivinokkalaiset ry:n syyskokoukseen sunnuntaina 1.10.2023 kello 14 alkaen. Kokous pidetään Kivinokan uimarannalla, tanssilavalla.

Jäsenyyksien tarkastukset aloitetaan kello 13.30. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Muissa asioissa tullaan keskustelemaan mm. tulevasta rakennustapaohjeesta, yhdistyksen sauna- ja peseytymispaikkaprojektista sekä yhdistyksen suhteesta naapuriimme Kartanon kesämajat -kesämaja-alueeseen (ex JHL:n kesämaja-alue).

KOKOUKSEN ESITYSLISTA

Syyskokous 2023
Aika: Su 1.10.2023 kello 14.00
Paikka: Kivinokan tanssilava, Helsinki

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2. Esityslistan hyväksyminen

3. Kokouksen järjestäytyminen

4. Toimintasuunnitelma vuodelle 2024

5. Jäsen- ja liittymismaksujen sekä vastikkeen suuruuden määrääminen

Esitys: Esitetään, että saaritoimikunta voi korottaa vastikkeita vuonna 2024 enintään 50 euroa, mikäli kaupungin maanvuokran nousu sellaista vaatii.

Mahdollinen korotus päätetään alkuvuonna 2024 sen mukaan, miten elinkustannusindeksi kehittyy. Kivinokkalaiset ry:n maanvuokra tarkistetaan vuosittain ja se on sidottu edellä mainittuun indeksiin.

6. Yhdistyksen talousarvio vuodelle 2024

7. Saaritoimikunnan jäsenten ja varajäsenten valinta

8. Valitaan tilintarkastaja vuodelle 2024

9. Saaritoimikunnalle kuukautta ennen kokousta jätetyt aloitteet

10. Muut esille tulevat asiat

11. Kokouksen päättäminen

Jokaisen jäsenen vuokrasopimus uusitaan

Yhdistyksemme solmi alkuvuodesta Helsingin kaupungin kanssa uuden kymmenvuotisen maanvuokrasopimuksen. Tämän johdosta jokaisen yhdistyksen jäsenen henkilökohtainen vuokrasopimus tulee uusia.

Uuden vuokrasopimukset pyritään toteuttamaan sähköisesti aina, kun vain mahdollista. Se on yksinkertaisin ja yhdistykselle halvin vaihtoehto.

Samassa yhteydessä varmistetaan jokaisen yhdistyksemme jäsenen helsinkiläisyys, jota yhdistyksemme säännöt edellyttävät. Tätä ei ole tehty vuosikausiin.

Vuokrasopimukset uusitaan loppuvuoden aikana. Prosessi menee näin:

Isännöitsijätoimistomme, Rva Koskisen tilitoimisto, ottaa yhteyden kivinokkalaiseen sähköpostitse, jossa pyydetään helsinkiläisyystodistus. Mikäli yhteyttä ei saada meilitse, soitetaan perään.

Kun helsinkiläisyystodistus on toimitettu, yhdistyksen jäsen saa vuokrasopimuksen sähköisesti allekirjoitettavaksi. Tämä tapahtuu sähköpostin välityksellä.

Henkilöt, jotka eivät omista sähköpostia tai verkkopankkitunnuksia, allekirjoittavat sopimuksen isännöitsijän toimistolla Töölössä.

Pyydämme ystävällisesti kaikkia jäseniä tarkkailemaan sähköpostiaan, jotta tämä varsin laaja hanke saadaan toteutettua niin helposti kuin mahdollista. Yhdistyksemme maksaa isännöitsijälle aiheutuvat kulut.

Tiedote JHL:n/HYJ:n kesämaja-alueeseen liittyen

Keväällä saadun tiedon mukaan JHL aikoo vetäytyä Kivinokassa olevan kesämaja-alueen sekä Kulosaaren kartanon hallinnasta. Vetäytyminen toteutuu tulevan syksyn aikana, ja sen johdosta ko. alueen kesämajalaisilla on kaksi päävaihtoehtoa: perustaa oma yhdistys tai yhdistyä toisen, jo olemassa olevan kesämajayhdistyksen kanssa.

Yhdistyksemme saaritoimikunta on yhdessä oman selvitystyöryhmän sekä JHL:n/HYJ:n alueen muutostyöryhmän kanssa selvittänyt mahdollisen yhdistymisen reunaehtoja. Molemmat työryhmät tapasivat toisensa 26.6.

Kivinokkalaiset ry:n selvitystyöryhmässä on esiintynyt eriäviä näkemyksiä prosessin aikataulusta. Saaritoimikunta on keskustellut asiasta useaan kertaan, ja yksimielinen kanta on seuraava:

  • Suhtautuminen mahdolliseen yhdistymiseen on neutraali.
  • Olemme tunnistaneet asian suuren merkityksen ja vaikutuksen, ja tästä syystä päätöksenteossa ei pidä kiirehtiä.
  • Selvitystyö tulee tehdä maltilla, suunnitellusti ja täyden faktatiedon pohjalta.
  • Kivinokkalaiset ry:n jäsenillä tulee olla kaikki taustatiedot hyvissä ajoin tiedossa ennen kuin asiasta päätetään.

Esimerkkejä selvityksessä olevista avoimista kysymyksistä:

  • Tuleva uusi rakennustapaohje, josta päätetään aikaisintaan 17.8.: kuinka se kohtelee Kivinokkalaiset ry:n ja JHL:n/HYJ:n kesämaja-alueita? Miten rakennustapaohjetta tullaan tulkitsemaan?
  • Miten suhtaudutaan kesämaja-alueiden eroihin nyt ja jatkossa?
  • 560 kesämajan ylläpidon vaatimien toimintojen arviointi ja lisäresursointi
  • Merkittävästi suuremman alueen vaikutukset saaritoimikunnan ja yhdistyksen edustajien työmäärään ja toimintakykyyn

JHL:n/HYJ:n muutostyöryhmä on tiedottanut 29.6., että se aikoo edistää oman yhdistyksen perustamista. Kesälomakauden jälkeen saaritoimikunnalla on valmius jatkaa selvitystyötä.

Kivinokkalaiset ry:n ylin päättävä elin on vuosikokous, jossa jokaisella yhdistyksen jäsenellä on äänioikeus.

Perinteinen jalkapallo-ottelu Ponnistusta vastaan la 29.7. klo 13

Kivinokan perinteinen jalkapallo-ottelu järjestetään Ponnistuksen kentällä Kivinokassa la 29.7. klo 13.

Ottelussa mittaa toisistaan ottavat Ponnistuksen joukkue ja muiden alueen toimijoiden (Kivinokkalaiset ry, JHL:n alue jne.) joukkue. Aiempina vuosina Ponnarit ovat olleet voitokkaita, mutta viime vuonna ottelu päättyi kihelmöivästi tasan 4-4, upeasti kannustaneen yleisön edessä.

Uudet pelurit ja lisävahvistukset ovat erittäin tervetulleita! Ei tarvitse ennakkoilmoittautumisia, voit vain ilmestyä kentän laidalle ennen peliä. 

Ottelu pelataan Kivinokassa Ponnistuksen kentällä.

Tälläkin kertaa pelaajat pääsevät ottelun jälkeen Ponnareiden puusaunan löylyihin meren rannalle.

Tervetuloa mukaan pelaamaan tai kannustamaan!

Vedet avataan 29.4. – Kevätkokous pidetään 13.5.

Pitkittyneen talven jälkeen viimein on saatu kevätkelejä, ja lumet sulavat nyt vauhdilla. Mikäli sääennusteet pitävät paikkansa eikä yllättäviä käänteitä tule, niin vedet avataan lauantaina 29.4.

Vesitalkoot alkavat kyseisenä päivänä klo 11 Vartiotuvalta, parkkialueen tuntumasta. Tervetuloa mukaan kaikki kiinnostuneet – talkoiden jälkeen tarjolla pientä keittolounasta! Aiempaa kokemusta ei tarvita, ohjeistus annetaan paikan päällä. Talkoot ovat mainio paikka tutustua toisiin kivinokkalaisiin.

Mikäli olet tulossa talkoisiin, laita siitä tieto saaritoimikunnalle, joka pitää lukua osallistujamäärästä: saaritoimikunta@kivinokka.fi.

Kevätkokous la 13.5. klo 14

Kivinokkalaiset ry:n virallinen kevätkokous pidetään lauantaina 13.5. klo 14 tanssilavalla. Virallisen kokouksen jälkeen on mahdollisuus keskustella uudesta asemakaavasta. Mikäli uusi rakennustapaohje on saatu ennen kokousta, myös siitä voi kysellä.

Tervetuloa mukaan kuulemaan ja keskustelemaan alueen asioista!

Roskalavat Kivinokassa 6.-7.5.

Yhdistys tilaa roskalavat Kivinokkaan viikonlopuksi 6.-7.5. Kannelliset ja valvotut roskalavat sijoitetaan isolle uimarannalle. Ne ovat avoinna lauantaina klo 10-17 ja sunnuntaina klo 10-17.

Kivinokkaan tilataan lavat sekajätteelle, biojätteelle sekä metallille.

Kivinokan valaistusta uusitaan

Nykyaikaisen ja turvallisen valaistuksen saavuttamiseksi Helsingin kaupunki uudistaa nykyistä valaistusverkkoa Kivinokassa. Kaivutyöt on jo aloitettu, ja työt valmistuvat elokuuhun 2023 mennessä.

Urakoitsijalle ja kaupungille on esitetty toive, että kesämajalaisten kesärauhan aikaan vältettäisiin äänekästä työtä.

Kivinokan asemakaava vahvistettu

Kivinokan uusi asemakaava on saanut lainvoiman ja vahvistettu: https://paatokset.hel.fi/fi/kuulutukset-ja-ilmoitukset/voimaan-tullut-asemakaava-kulosaari-herttoniemi-kivinokka?fbclid=IwAR0SXr3PLUh6ApxAslBF2YQFuO9ViaI_FDSHyMs8Fi3M3fpFVZ6OwYcO5Ag

Vuosien odotus ja vaikutustyö on siten tullut päätökseensä. Saaritoimikunta kiittää kaikkia alueen aktiiveja sinnikkäästä työstä Kivinokan eteen!

Uusi saaritoimikunta vuodelle 2023

Yhdistyksemme saaritoimikunta järjestäytyi tammikuussa ja valitsi keskuudestaan henkilöt vastuutehtäviin. Tässä vastuunjako:

Puheenjohtaja: Antti Möller
Varapuheenjohtaja: Tuulevi Aaltonen
Sihteeri: Lari Assmuth
Huoltotoimikunta: Tuulevi Aaltonen, Sippo Falck, Vesa-Matti Virtanen
Vene- ja laiturivastaava: Mika Korkeakoski
Kesätyöntekijän ohjaus: Tuulevi Aaltonen, Sippo Falck
Palstatoimikunta: Jenni Föhr-Suomalainen, Annu Ahonen, Tuulevi Aaltonen
Viestintä ja tiedotus: Antti Möller, Annu Ahonen, Marjut Kuopus
Nettisivut: Valtteri Komulainen, Annu Ahokas
Kahvilavastaava: Valtteri Komulainen, Vesa-Matti Virtanen
Saunatyöryhmä: Sippo Falck, Valtteri Komulainen, Vesa-Matti Virtanen