Kesävedet avataan ennen vappua

Kivinokan kesävedet pyritään saamaan auki ennen vappua. Vesitalkoot järjestetään sunnuntaina 28. huhtikuuta kello 11.30 alkaen. Kokoonnumme Vartiotuvalla Kivinokan aukiolla. Talkoolaisille tarjolla lämmintä soppaa.

Kaupunki on myllännyt Kivinokan tienpenkkoja asentaessaan uusia katuvaloja ja poistaessaan vanhoja valopylväitä. Nyt jännitetään, ovatko Kivinokkalaisten vesiputket säilyneet vahingoittumattomina remontista ja talvesta.

Jos huhtikuun lopulla on vielä yöpakkasia, talkoita siirretään. Ilmoittelemme tällöin uusista talkooajoista.

Kivinokkaan kaivataan juhannusjuhlia, kirppistä ja elokuvaa

Kivinokkalaiset ry ja Kartanon kesämajat ry järjestivät nettikyselyn, jossa tiedusteltiin, millaisia tapahtumia kesäkaudelle toivotaan. Vastauksia saatiin yli 130.

Kolme tapahtumaa nousi yli muiden: Juhannusjuhlat, KinoKivinokka ja kirppis. Myös muita musiikkitapahtumia kaivattiin kyselyn perusteella. Luontoretketkin saivat kannatusta.

Kyselyssä sai myös jättää vapa akenttä -vastauksia. Sinne vastattiin mm. seuraavaa: skumpakellunta, avoimet ovet, taidenäyttelyitä, urheilua ja jumppaa, tanssit, onkikilpailut.

Usein kysytyt kysymykset Kivinokan rakentamisesta

Kivinokan uudesta rakennustapaohjeesta on tullut paljon kysymyksiä saaritoimikunnalle. Moni majalainen suunnittelee nyt uuden majan rakentamista tai vanhan laajentamista, kun vuosia odotettu uusi rakennustapaohje on vihdoin valmis.

Saaritoimikunnan edustajat kokoustivat tänään kaupungin edustajien ja Kartanon kesämajojen edustajien kanssa rakennustapaohjeen tulkinnoista. Saaritoimikunnalle lähetetyistä kysymyksistä ja vastauksista on nyt koottu UKK, eli Usein kysytyt kysymykset yhdistyksen verkkosivuille. Tulemme päivittämään listaa, kun uusia kysymyksiä tulee.

Tämän vuoden aikana Kivinokkalaiset ry:n on tarkastettava kaikki kesämajat ja annettava korjauskehotukset sääntöjen vastaisista terasseista ja varastoista. Korjaukset on tehtävä vuoden 2024 loppuun mennessä. Kaupungin edustajat edellyttävät, että kaupungin rakennusvalvontaan toimitetaan vuoden lopussa lista huomautuksista ja niistä majoista, joissa korjaukset on jätetty tekemättä.

Rakennuslupien hakemisesta ja rakentamisesta löytyy lisätietoa täältä.

Akkukaapin lukko uusitaan, Peten Suutarista avaimet

Kivinokkalaisten kesämajalaiset voivat ladata kännykkänsä, trimmerin laturit ja muut sähkövehkeet akkukaapissa, joka löytyy uimarannan kioskirakennuksen takaseinältä. Akkukaapin avain on kuitenkin vuosien saatossa levinneet myös muiden kuin yhdistyksen jäsenten käyttöön. Akkukaapista on viety puhelimia ja kävipä joku lataamassa siellä sähköautoaankin. Tästä syystä akkukaapin lukko uusitaan keväällä. Tarkempi ajankohta varmistuu myöhemmin.

Kivinokkalaisten avaimet teetettiin aiemmin Herttoniemen suutarissa. Nyt yhteistyökumppani vaihtuu, sillä Herttoniemen suutari on nykyään Malmilla. Maitokärryjen ja kottikärryjen avain, lehtikopin avain ja akkukaapin avain löytyvät jatkossa kauppakeskus Hertzistä, Peten suutarista. Majalainen voi teettää itselleen oman kappaleen malliavaimista. Jokainen maksaa avaimensa itse, ja avaimia tilattaessa tarkistetaan kesämajan numero. Akkukaappiin ei kannata jatkossakaan jättää mitään arvokkaampaa vartioimatta. Sähköautojen lataus yhdistyksen piikkiin on kielletty.

Uuden majan rakentamiseen tiukemmat säännöt

Kaupungin syyskuussa hyväksymien uusien rakennustapaohjeiden mukana kesämajan rakentamisen valvonta kiristyy. Kaupunki velvoittaa yhdistyksen tarkastamaan rakentamista neljässä eri vaiheessa. Lisäksi saaritoimikunnan on hyväksyttävä rakennuspiirustukset ennen rakentamisen aloittamista.

Rakentaminen voi alkaa vasta, kun rakentaja on saanut kirjallisen hyväksynnän uuden majan rakennuspiirustuksilleen. Kun rakennuksen paikka on merkitty maastoon, tilanne käydään tarkistamassa paikan päällä. Seuraava tarkastus tehdään, kun perustukset ovat valmiit. Myös majan harjakorkeus on mitattava ennen kuin rakentaminen voi jatkua. Kun maja on valmis, tehdään lopputarkastus, josta majan omistaja saa kirjallisen todistuksen leimattuna.

Uusi rakennustapaohje määrää myös siitä, miten vanhoja majoja saa suurentaa. Majan laajennuksesta on toimitettava rakennuspiirustukset, ja myös laajennetussa majassa tehdään lopputarkastus.

Rakentamisesta peritään tarkastusmaksu

Kivinokkalaiset ry käyttää rakentamisen tarkistamisessa ulkopuolisia ammattilaisia. Uuden kesämajan rakentaja maksaa tarkastuksista 372 euron tarkastusmaksun. Kesämajan laajennuksesta maksu on 200 euroa. Maksu maksetaan yhdistykselle, joka tilittää palkkion ulkopuolisille ammattilaistarkastajille. Rakennuspiirustukset lähtevät tarkastettavaksi vasta, kun tarkastusmaksu maksu on suoritettu. 

Jos rakennuspiirustuksia ei voi hyväksyä tai esimerkiksi perustukset on tehtävä uusiksi, rakentajalta peritään 50 euron lisätarkastusmaksu jokaisesta uusintakerrasta.

Saaritoimikunta tekee parhaillaan tietokantaa, jonne tallennetaan jokaisen majan piirustukset ja lupamerkinnät.

RantaKiska aukeaa vappuna, Maijan kioski myyntiin

Kivinokan RantaKiska jatkaa uimarannalla myös kesän 2024. “Tarkoitus on avata vappuna”, kertoo kioskiyrittäjä Päivi Riihilahti-Syvänen. Toukokuussa kioski on auki viikonloppuisin. Kesäkuusta alkaen aina elokuun loppuun kioski on auki päivittäin.

RantaKiska toimi uimarannalla myös kesän 2023, ja kaupungilta on saatu lupa kioskitoiminnalle myös ensi kesäksi.

Kivinokan vanha Elannon kauppa, Maijan kioski ei ole käyttökunnossa. Helsingin kaupunkiympäristölautakunta päättää tammikuun lopulla kokouksessaan vanhan kioskirakennuksen laittamisesta myyntiin.

Yhdistykselle oma sauna

Kivinokkalaiset ry:n syyskokous 2024 pidettiin sunnuntaina 1.10. Kokouksessa tehtiin periaatepäätös järjestön oman saunan ja peseytymispaikan rakentamisesta.

Syyskokouksessa hyväksytyssä toimintasuunnitelmassa vuodelle 2024 lukee näin:

”Uusi asemakaava antaa Kivinokkalaiset ry:lle mahdollisuuden rakentaa oman saunan pienelle uimarannalle. Pienimuotoisen saunan ja sen yhteyteen tulevan peseytymispaikan rakentaminen on yhdistyksen suurin yksittäinen rakennushanke pitkään aikaan. Yhdistyksen oma sauna on erittäin tarpeellinen: JHL:n operoima sauna lopettaa toimintansa, ja peseytymismahdollisuus on kesämajalaisille keskeinen mukavuustekijä, joka varmasti myös kasvattaa kesämajojen arvoa. Tavoitteena on rakennuttaa sauna vuoden 2024 aikana ja mitoittaa hanke siten, että noin ⅔  kustannuksista kyetään kattamaan yhdistykselle kertynein varoin.”

Syyskokouksessa tehnyt ehdotuksen mukaan toimintasuunnitelmaa täydennettiin näin:

”Lisäksi vuonna 2024 tehdään saunan käytölle säännöt, joilla varmistetaan, että sauna ei häiritse rannan käyttöä ja että sen kustannukset katettaisiin saunatoiminnan tuloilla.”

Syyskokouksessa päätettiin myös talousarviosta vuodelle 2024. Talousarvio sisältää 25 euron kertamuotoisen keräyksen järjestön saunan toteuttamiseksi.

Saunaprojektia edistää saunatyöryhmä, johon kuuluu Anna Kähkönen, Kati Suvanto, Sippo Falck, Vesa-Matti Virtanen, Juha Särelä sekä Annukka Alasko. Työryhmä tulee viestimään aktiivisesti hankkeen edistymisestä. Lisäksi jäsenille tullaan tarjoamaan mahdollisuus vaikuttaa tulevan saunan yksityiskohtiin.

Saunan rakentaminen tulee vaatimaan mm. sähköjen vetämisen pienelle uimarannalle sekä ratkaisun pesuvesien hallintaan. Lisäksi tullaan tarvitsemaan lukuisia lupia kaupungilta.

Mikäli kaikki etenee suunnitelman mukaan, on uusi sauna valmis loppuvuonna 2024. Siten viimeinkin myös Kivinokkalaiset ry:llä, kuten muillakin kesämajayhdistyksillä, olisi oma sauna sekä peseytymispaikka!

Lisätietoa etenemisestä on luvassa viimeistään alkuvuodesta 2024.

Kaikkien kivinokkalaisten vuokrasopimukset uusitaan

Kivinokkalaiset ry on uusimassa mökkiläisten vuokrasopimuksia loppuvuoden aikana. Taustalla on Helsingin kaupungin kanssa solmittu uusi maanvuokrasopimus, sen johdosta kaikkien kesämajalaisten vuokrasopimukset tulee uusia.

Isännöitsijä hoitaa nämä sopimusasiat ja merkittävä osa kesämajalaisista on jo saanut heiltä ohjeet ja asian hoitanutkin. Tässä lisätietoa, jotta vuokrasopimusten uusinta menisi mahdollisimman jouhevasti.

Pyydämme kaikki kesämajalaisia tutustumaan näihin ohjeisiin huolellisesti ja hoitamaan oman vuokrasopimuksensa mahdollisimman nopeasti. Mitä sujuvammin saadaan sopimukset uusittua, sitä pienempi lasku tulee yhdistyksellemme tästä varsin mittavasta projektista.

Uutta vuokrasopimusta varten tarvitaan:

  1. Asuinpaikkatodistus kaikilta mökin omistajilta. Todistus tulee toimittaa isännöitsijälle.
  2. Allekirjoitus uuteen vuokrasopimukseen. Suosittelemme sähköistä allekirjoitusta, se on kaikkien kannalta helpoin ja vähiten työläs vaihtoehto.

Ohjeistus asiaan liittyen tulee isännöitsijältä osoitteesta  kivinokkalaiset@tilikoskinen.fi.

Asuinpaikkatodistus tarvitaan kaikilta kesämajan omistajilta.

Asuinpaikkatodistus

Asuinpaikkatodistuksen saa tilattua Digi- ja väestötietoviraston (dvv.fi) nettisivuilta: https://dvv.fi/asuinpaikkatodistus

Toimita todistus/todistukset isännöitsijälle osoitteeseen kivinokkalaiset@tilikoskinen.fi.

Vuokrasopimuksen allekirjoitus

Kun olet toimittanut asuinpaikkatodistuksen isännöitsijälle, on sinulle oikeus allekirjoittaa uusi vuokrasopimus.

Suosittelemme ehdottomasti sähköistä allekirjoitusta. Sähköinen allekirjoituspalvelu vaatii kaikilta kesämajan omistajilta sähköpostiosoitteen ja verkkopankkitunnukset.

Varmista, että olet ilmoittanut sähköpostiosoitteesi isännöitsijälle. Voit antaa sähköpostiosoitteesi laittamalla viestiä osoitteeseen kivinokkalaiset@tilikoskinen.fi.

Pyyntö sähköiseen allekirjoitukseen tulee sähköpostiisi Signom-nimisestä palvelusta parin arkipäivän sisällä siitä, kun olet toimittanut todistuksen isännöitsijälle. Muistathan kurkata myös roskapostista, onko allekirjoituskutsu päätynyt sinne.

Mikäli sähköinen allekirjoitus ei onnistu, voit käydä allekirjoittamassa sopimuksen isännöitsijän toimistolla. Lisätietoa tästä saat osoitteesta kivinokkalaiset@tilikoskinen.fi.

Kiitos kaikille!

Syyskokouksessa valittu hallitus aloittaa tammikuussa 2024

Kivinokka ry:n syyskokouksessa valittu hallitus (Saaritoimikunta) aloittaa toimintansa tammikuussa 2024. Uusiksi saaritoimikuntan jäseniksi äänestettiin kahdeksi vuodeksi Anna Kähkönen, Pauli Jokinen, Tarja Tenkula, ja Kati Suvanto sekä yhdeksi vuodeksi Anne Anttonen ja Mika Korkiakoski. Varajäseniksi valittiin Sippo Falck ja Lari Asshmut. Saaritoimikunnassa jatkavat Annu Ahonen ja Marjut Kuopus.

Uusi toimikunta hyppää puikkoihin, kun vuosi vaihtuu. Antti Möller (kuvassa edessä) lopettaa hallituksessa ja puheenjohtajana.