Helsinkiläisten jokamiehenoikeudet vaarassa

Tuomas Hakala, kaupunkisuunnitteluviraston projektipäällikkö visioi 16.11.2011 pidetyssä keskustelutilaisuudessa Kivinokkaa ns. vapaan rakentamisen alueena, uutena Kivinokan kaupunginosana, johon voisi esim. rakentaa vapaasti ilman turhia rajoituksia esim. nelikerroksisia puurakennuksia ”houkuttelemaan hyviä veronmaksajia lähellä merenrantaa”.  Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan par’aikaa Kivinokan osayleiskaavaa.

Nyt Kivinokka on määritelty Helsingin voimassa olevassa yleiskaavassa selvitysalueeksi, jonka maankäyttö ratkaistaan yleiskaavalla tai osayleiskaavalla. Herttoniemen siirtolapuutarhan alue on merkitty yleiskaavassa kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi, sen sijaan Kivinokan kansanpuiston kulttuurihistorialliset ja henkiset perintöarvot puuttuvat kokonaan suunnittelupöydältä, vaikka aihepiiristä on tänä 80-vuotisjuhlavuonna julkaistu mm. kirjakin, Kesämaja appelsiinilaatikoista. Historiansa puolesta Kivinokka kuuluu stadiin ja kesämajat ja siirtolapuutarhamökit kuuluvat helsinkiläiseen kaupunkikuvaan. Ne ovat olennainen osa elävää stadia, kaupunkilaisten omaa monikerroksista kaupunkia. Kivinokan yksityistäminen Kulosaaren huvilakaupunginosan tyyppiseksi karkottaisi väistämättä tavalliset kaupunkilaiset alueelta.


Kaupunkisuunnitteluviraston auditoriossa pidettiin 16.11.11 keskustelutilaisuus Kivinokan osayleiskaavasta.
Keskusteluun osallistui n. 60 Kivinokka aktiivia.

 

Kivinokkaa ei suunnitella Helsinki-puiston osana

Yhtenä vaihtoehtona tilaisuudessa esitettiin nykyisen tyyppistä Kivinokkaa ja sen ”virkistyskäytön kehittämistä entistä tehokkaammaksi”. Kaupunkisuunnitteluviraston sivuilla olevan tiedon mukaan Kivinokan niemen kärki ja osa sen rannoista kuuluu yleiskaavan Helsinkipuistona kehitettävään alueeseen, silti tilaisuudessa kävi esille ettei Kivinokkaa suunnitella osana tätä hanketta, vaan nimenomaan omana projektinaan.

Kivinokka on tuhansien helsinkiläisten aktiivisesti käyttämä sisäsaariston luonto- ja vapaa-ajanviettoalue Helsingin Herttoniemessä. Se on palvellut helsinkiläisten ulkoilualueena viime vuosisadan alkupuolelta lähtien. Helsinki on Tuomas Hakalan mukaan yksi kasvavimmista metropoleista Euroopassa ja silti meiltä puuttuu Berliinin ja Tukholman kaltaisia kaupunkilaisten olohuoneita, urbaaneja ekopuistoja. Mitä jos meilläkin olisi metropysäkki Herttoniemen siirtolapuutarhan kupeessa, josta olisi ekologista piipahtaa luontoon, haaveksimaan ja haistelemaan puiden tuoksua, uimaan kesällä, pilkkimään talvella. Tukholmassa tällainen on ollut jo vuodesta 1995. Ekoparkenista löydät lisää tietoja: www.ekoparken.org

Aikataulu: Kivinokan osayleiskaavan laatiminen on nyt alkamassa (11/2011). Aluksi tutkitaan erilaisia periaatteellisia vaihtoehtoja alueen tulevaksi käytöksi. Vaihtoehtoisia suunnitelmia laaditaan arviolta kahdesta viiteen. Tavoitteena on, että kaupunkisuunnittelulautakunta valitsee vaihtoehtojen arvioinnin jälkeen periaatevaihtoehdoista yhden. Sen pohjalta jatketaan suunnittelua osayleiskaavan laatimiseksi, tämä tapahtuisi arviolta 2012 lopussa.

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma esillä 14.11.–2.12.2011
  • Suunnitteluperiaatteet kaupunkisuunnittelulautakunnassa vuoden 2012 lopussa
  • Osayleiskaavaluonnos kaupunkisuunnittelulautakunnassa vuonna 2013
  • Osayleiskaavaehdotus kaupunkisuunnittelulautakunnassa, kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa vuonna 2014
  • Maankäytön ja asumisen, ns. MA-toteutusohjelma on voimassa vuoteen 2017 asti, katso seurantaraportti

Onko sulla pokkaa suojella Kivinokkaa? Nyt on aika toimia!

Teksti: Marjut Kuopus
Kuva: Kristo Sylman