Hyvä Kivinokkalainen!

Haluatko tehdä historiaa!?

Osallistu Kivinokan tekeillä olevan 80-vuotishistoriikin tekoon omin sanoin ja kuvin.

Tuo muistojesi albumista valokuvia ja kerro niiden tarina (kirjoittaen tai omin sanoin kertoen).

Sinulla on nyt mahdollisuus kertoa Kivinokkaan liittyvät muistosi vuosien varrelta ja saattaa ne myös suuremman yleisön nähtäville. Ne kerätyt tarinat ja valokuvat, jotka eivät mahdu rajallisen sivumäärän puitteissa ensi vuonna julkaistavaan kirjaan, kootaan erilliseksi nettisivustoksi. Nyt mukavia muistoja etsimään – kaikkia kuvat ja tarinat ovat arvokkaita!

Ota yhteyttä Ritva Laitiseen, puh 040 703 000 tai lähetä sähköpostia saaritoimikunnalle osoitteeseen saaritoimikunta@kivinokka.fi tai jätä yhteydenottopyyntö Studion postilaatikkoon.