Infokirje kivinokkalaisille

Mukavaa alkanutta vuotta 2022 kaikille kivinokkalaisille! Tässä tulee ajankohtaista infoa Kivinokkalaiset ry:n saaritoimikunnalta.

Syyskokous 2021

Viime vuoden syksyllä pidettiin sääntömääräinen yhdistyksen syyskokous. Siellä päätettiin saaritoimikunnan eli yhdistyksemme hallituksen jäsenet. Hallituksessa ovat vuonna 2022:

Antti Möller
Satu Leino
Tuulevi Aaltonen
Mika Korkeakoski
Sippo Falck
Valtteri Komulainen
Vesa-Matti Virtanen

Syyskokouksessa käsiteltiin myös yksi aloite. Aloitteessa ehdotettiin, että yhdistys voisi rahallisesti tukea kesämajalaisten toteuttamia, kaikkia kivinokkalaisia yhteisesti hyödyttäviä rakennus- ja parannushankkeita alueella. Syyskokous hyväksyi aloitteen saaritoimikunnan ehdottamalla tavalla muokaten: vuonna 2022 tehdään aloitteen mukainen kokeilu, jonka kokonaisbudjetti on 1000 euroa. Yksittäistä hanketta tuetaan enimmillään 50 prosenttia materiaalikustannuksista niin, että korvaus voi olla enimmillään 200 euroa. Ennen projektin aloitusta tulee tehdä esitys saaritoimikunnalle, joka tekee arvion yhteishyödyllisyydestä (esim. yhteisen vesipisteen kunnostaminen) ja sen pohjalta päätöksen 2 viikon kuluessa.

Saaritoimikunnan vastuunjako

Saaritoimikunta kokoontui 20.1. järjestäytymiskokoukseen, jossa päätettiin vastuutehtävät. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Antti Möller, ja sihteerinä jatkaa Satu Leino. Uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Tuulevi Aaltonen.

Muita vastuutehtäviä:

Veneilyvastaava: Mika Korkeakoski
Huoltotoimikunta: Tuulevi Aaltonen, Sippo Falck, Vesa-Matti Virtanen
Rakennustapaohjeen tulkinta: koko saaritoimikunta
Palstavastaava: Jenni Föhr-Suomalainen
Viestintä ja tiedotus: Antti Möller, Satu Leino
Nettisivujen uudistaminen: Valtteri Komulainen
Mahdolliset tapahtumat: tapauskohtaisesti jäsenistöä hyödyntäen

Saaritoimikunnan tavoittaa parhaiten sähköpostilla osoitteesta saaritoimikunta@kivinokka.fi.

Mökkimurroista

Joulukuun alussa Kivinokkalaiset ry:n ja Ponnistuksen alueella murtauduttiin noin 50 kesämajaan kahtena peräkkäisenä yönä. Poliisi on selvittänyt murtoja, mutta toistaiseksi tekijää ei ole saatu kiinni.

Kioskitoiminta isolla uimarannalla

Saaritoimikunta käy parhaillaan neuvotteluita kioskitoiminnan jatkamisesta viime vuoden tapaan isolla uimarannalla. Keskustelua käydään hyvässä hengessä viime vuoden kahvilayrittäjän kanssa. Kaupungilta on saatu poikkeuslupa jatkaa kahvilatoimintaa samassa Studio-rakennuksessa ainakin vielä vuoden 2022 ajan.

Asemakaavan tilanne

Kivinokkaan ollaan laatimassa ensimmäistä asemakaavaa. Kivinokkalaiset ry jätti muistutuksen syksyllä julkisesti nähtäville ja kommentoitavaksi tulleeseen asemakaavaehdotukseen, joka ei kaikilta osin noudattanut kaupunkiympäristölautakunnan päätöksiä ja sisälsi siten yhä epäkohtia. Muistutus kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Asemakaava menee seuraavaksi kaupunkiympäristölautakuntaan päätettäväksi alkuvuoden aikana. Lopullisen päätöksen tekee kaupunginvaltuusto. Kivinokkalaiset ry seuraa tilannetta ja jatkaa yhteydenpitoa lautakunnan jäseniin.