Kaupunki valvoo pysäköintiä Kivinokassa

Kivinokkalaisten alueella on pysäköinti kielletty parkkipaikkoja lukuunottamatta.  Vain välttämätön huolto- ja inva-ajo on sallittua. Huoltoajon jälkeen auto viedään välittömästi parkkipaikalle.  Kaupungin pysäköinninvalvonta valvoo pysäköintiä alueella. Yhdistyksen hallitus, saaritoimikunta ei osallistu valvontaan, sillä se on viranomaisten tehtävä. Pysäköintivirhemaksuista voi vaatia oikaisua kaupungin pysäköinninvalvonnalta, ei yhdistykseltä. Vältetään turhaa autoilua, jotta voimme kaikki nauttia Kivinokassa luonnonrauhasta.