Kevätkokous sunnuntaina

KUTSU KIVINOKKALAISET RY:N KEVÄTKOKOUKSEEN

Tervetuloa Kivinokkalaiset ry:n kevätkokoukseen sunnuntaina 20.5. kello 15 alkaen.

Kokous pidetään Kivinokan uimarannalla, tanssilavalla.

Jäsenyyksien tarkistukset aloitetaan kello 14.30.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, kuten tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2017 sekä hallistuksen vastuuvapauden myöntäminen.

Lisäksi käsitellään sääntömuutosesitykset, joissa esitetään mahdollisuutta osallistua kokouksiin valtakirjalla.

Lisäksi kokouksessa päätetään siitä, aloitetaanko ry:n JHL:n Kivinokan kesämajalaisten kanssa neuvottelut siitä, että he liittyvät Kivinokkalaiset ry:n jäseniksi, ja Kivinokkalaiset ry ottaa tulevaisuudessa hallintaansa ja vastuulleen myös JHL:n kesämaja-alueen vuokrasopimuksen.

Tervetuloa!

 

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, puheenjohtaja Anna Kähkönen

2. Esityslistan hyväksyminen

3. Kokouksen järjestäytyminen:

Valitaan kokoukselle:

–       puheenjohtaja

–       sihteeri

–       ääntenlaskijat

–       pöytäkirjantarkistajat

4. Toimintakertomus vuodelta 2017, Sampsa Jyrkynen

5. Tilinpäätös vuodelta 2017, isännöitsijä Kaisa Koskinen

6. Tilintarkastuskertomus

7. Hallituksen vastuuvapauden myöntäminen

8. Sääntömuutokset

9. JHL:n kesämajalaisten liittyminen Kivinokkalaiset ry:n jäseneksi

10. Muut Saaritoimikunnalle kuukautta ennen kokousta kirjallisesti jätetyt esitykset

11. Kokouksen päättäminen

 

TERVETULOA!