Kevätkokouskutsu

Sunnuntaina 27.5.2012 klo 13.00

Kivinokan uimarannan Studiolla

Kevätkokouksessa käsitellään:
Edellisen vuoden toiminta- ja tilikertomus ja tilinpäätös
Tilintarkastajien lausunto
Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen saaritoimikunnan jäsenille ja muille vastuuvelvollisille

Muut saaritoimikunnan laatimat ja yhdistyksen varsinaisten jäsenten vähintään kuukautta ennen kokousta kirjallisesti saaritoimikunnan käsiteltäväksi jättämät asiat

TERVETULOA
t.Saaritoimikunta