Kivinokan alustavat suunnitelmavaihtoehdot valmistuvat keväällä

Kivinokan suunnittelu. Kaupunkisuunnitteluviraston uutiskirje 2/2012

 

Kivinokan alustavat suunnitelmavaihtoehdot valmistuvat keväällä

                                                                                     

Kivinokan suunnittelu käynnistyi vuosi sitten syksyllä osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinnalla ja vilkkaalla keskustelulla. Alkuperäisen aikataulun mukaan alustavia luonnoksia oli tarkoitus esitellä vielä tämän vuoden aikana, mutta Kalasataman suunnittelukiireiden takia luonnokset valmistuvat esittelykuntoon arviolta vasta maaliskuuksi.

Tämänhetkisen näkemyksen mukaan maaliskuussa esiteltäisiin neljä toisistaan poikkeavaa ratkaisumallia. Ääripäinä tulee olemaan kerrostalovaltainen ratkaisu ja toisaalta mökkeilyn säilyttävä virkistyskäyttöön perustuva suunnitelma. Näiden kahden välimaastoon sijoittuisi uuden tyyppinen pientalorakentaminen mahdollisesti kesämajojen lomassa ja tiiviiseen pientalovaltaiseen rakentamiseen perustuva vaihtoehto.

Suunnitelmaluonnosten valmistuttua ne asetetaan nähtäville ja järjestetään keskustelu- ja palautteenantomahdollisuudet. Tarkoitus on, että kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelisi suunnitelmia ja niistä saatua palautetta vielä ennen kesää 2013.

Seuraava uutiskirje lähetetään viimeistään silloin kun tarkempi vaihtoehtojen esittelyaikataulu on selvillä.

Kaupunkisuunnitteluvirasto laatii Kivinokkaan osayleiskaavaa.
Seuraa suunnittelua, tilaa uutiskirje ja keskustele: www.ksv.hel.fi/kivinokka