Kivinokan suunnittelu. Uutiskirje 1/2012

Kivinokan suunnittelu herätti vilkkaan keskustelun

Lähes sata kannanottoa Kivinokan virkistyskäytön puolesta

Kivinokan suunnittelu käynnistyi syksyllä osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinnalla. Kaupunkisuunnitteluviraston aiheeseen liittyvällä keskustelupalstalla on käyty vilkasta keskustelua alueen tulevaisuudesta. Kommentteja on kertynyt jo yli 70 ja niiden viesti oli hyvin yksituumainen: Kivinokka tulisi säilyttää virkistysalueena. Osa kommentoijista näki kuitenkin että virkistäytymismahdollisuuksia voisi parantaa monin tavoin. Mökkien määrää voitaisiin lisätä, uimarannalle kaivattiin parannuksia, lapsille parempaa leikkipaikkaa, koirille agilityrataa ja lukuisia muita isompia ja pienempiä toiveita tuotiin esiin. Myös alueen säilyttämisellä aivan sellaisenaan kuin se nyt on, oli omat kannattajansa.

Kirjallisia mielipiteitä toimitettiin kaupungin kirjaamoon 17 kappaletta ja suurin osa niistä tuli yhdistyksiltä ja järjestöiltä. Useissa kannanotoissa todettiin osayleiskaavan laadinnan olevan hyvä asia jotta alueen tulevaisuutta varjostanut epätietoisuus saataisiin päätökseen. Kannanottojen pääviesti oli hyvin samansuuntainen nettikirjoittelun kanssa – aluetta tulee kehittää virkistysalueena. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan oltiin yleisesti ottaen tyytyväisiä, joskin kulttuuriympäristön huomiointia osana vaikutusten arviointia painotettiin.

Alustavien suunnitelmavaihtoehtojen laadinta käynnistyy

Alustavien vaihtoehtojen laadinta käynnistyy Kaupunkisuunnitteluvirastossa alkuvuodesta. Koska Kivinokan suunnittelusta vastaavalla projektilla on vastuualueenaan myös Kalasataman suunnittelu, tehdään eri suunnitelmia rinnan ja siksi alustavien vaihtoehtojen valmistuminen esittelykuntoon menee ensi syksyyn. Seuraava uutiskirje lähetetään todennäköisimmin kesälomien jälkeen jolloin tarkempi vaihtoehtojen esittelyaikataulu on selvillä.

Kaupunkisuunnitteluvirasto laatii Kivinokkaan osayleiskaavaa.
Seuraa suunnittelua, tilaa uutiskirje ja keskustele: www.ksv.hel.fi/kivinokka

Juha-Pekka Turunen
vuorovaikutussuunnittelija
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
PL 2100, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
p. 09 310 37403, 040 729 4842
juha-pekka.turunen@hel.fi