Kivinokkalaiset ry:lle hyväksyttiin uudet säännöt

Kivinokkalaiset ry:n kevätkokous hyväksyi toukokuussa yhdistykselle uudet säännöt, jotka on hyväksytty yhdistysrekisterissä 10. elokuuta 2018.

Yhdistyksen sääntöihin on hyväksytty muutos, joka antaa mahdollisuuden äänestää valtakirjalla yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen jäsen voi valtuuttaa Kivinokkalaiset ry:n kevät- ja syyskokouksessa toisen henkilön käyttämään ääntään, jos ei itse pääse paikalle. Uudistuksella haluttiin helpottaa tilannetta, jossa kesämajalaisen kumppani edustaa kesämajakuntaa kokouksessa, kun varsinainen jäsen ei pääse paikalle. Valtakirjalla voi äänestää kokouksissa vain jos se on mainittu säännöissä. Uudet säännöt otetaan käyttöön yhdistyksen syyskokouksessa 9. syyskuuta.

Uusissa säännöissä asiasta määrätään näin.


Varsinainen jäsen voi valtuuttaa toisen henkilön omasta puolestaan edustamaan itseään yhdistyksen kokouksessa. Toinen henkilö valtuutetaan antamalla hänelle valtakirja. Yhdistyksen kokouksessa voi edustaa toista jäsentä enintään yhdellä valtakirjalla.

 

Katso uudet säännöt täältä.

____________________________

VALTAKIRJAMALLI

 

VALTAKIRJA

 

Valtuutan Kirsi Kivinokkalaisen käyttämään äänivaltaani Kivinokkalaiset ry:n syys/kevätkokouksessa  x.x.20xx

Valtuuttaja: Matti Majalainen, kesämaja xxx

 

Helsingissä x.x.20xx

Matti Majalainen (allekirjoitus)

Matti Majalainen

 

Todistajat

 

Tiina Terävä                                            Jussi Juonio

Tiina Terävä                                           Jussi Juonio

 

 


Varsinainen jäsen voi valtuuttaa toisen henkilön omasta puolestaan edustamaan itseään yhdistyksen kokouksessa. Toinen henkilö valtuutetaan antamalla hänelle valtakirja. Yhdistyksen kokouksessa voi edustaa toista jäsentä enintään yhdellä valtakirjalla.