KUTSU KIVINOKKALAISET RY:N KEVÄT/SYYSKOKOUKSEEN 13.9. klo 14.00

Tervetuloa Kivinokkalaiset ry:n yhdistettyyn kevät- ja syyskokoukseen sunnuntaina 13.9.2020 kello 14 alkaen. Kokous pidetään Kivinokan uimarannalla, tanssilavalla.

Jäsenyyksien tarkistukset aloitetaan kello 13.30. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, kuten toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021 sekä hallituksen vaali.

Saaritoimikunta

 

KOKOUKSEN ESITYSLISTA

Kevät-/Syyskokous 2020

Aika: 13.9.2020 kello 14.00

Paikka: Kivinokan tanssilava, Helsinki

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2. Esityslistan hyväksyminen

3. Kokouksen järjestäytyminen:

Valitaan kokoukselle:

–          puheenjohtaja

–          sihteeri

–          ääntenlaskijat

–          pöytäkirjantarkistajat

4.  Käsitellään toimintakertomus 2019

5.  Käsitellään Tilinpäätös 2019 ja kuullaan Tilintarkastuskertomus

  1. Hyväksytään toimintakertomus ja tilinpäätös sekä myönnetään tili- ja vastuuvapaus      tilivelvollisille.

7. Toimintasuunnitelma 2021

5. Jäsen- ja liittymismaksujen sekä hoitovastikkeen suuruuden määrääminen

6. Yhdistyksen talousarvio 2021

7. Saaritoimikunnan jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle.

– Neljä (4) varsinaista jäsentä kahdeksi vuodeksi
– kaksi (2) varsinaista jäsentä yhdeksi vuodeksi
– Kaksi (2) varajäsentä yhdeksi vuodeksi

8. Valitaan tilintarkastaja vuodelle 2021

9. Saaritoimikunnalle kuukautta ennen kokousta jätetyt aloitteet

10. Muut esille tulevat asiat

11. Kokouksen päättäminen