Nuohoojamestari Rantanen Kivinokassa alkukesästä – varaa oma aikasi

Kivinokkalaiset ry on sopinut nuohoojamestari Isto Rantasen kanssa, että Nuohousliike Rantanen tulee Kivinokkaan nuohoamaan 15., 16,. ja 17. toukokuuta sekä 17. , 18., 24. ja 25. kesäkuuta. Nuohooja on paikalla kello 7.00 – 15, paitsi 16. toukokuuta kello 17.30 asti. Nuohouksen hinta on 57 euroa. Nuohousmaksun voi maksaa joko kortilla tai laskulla. Varaa itsellesi sopiva aika osoitteella nuohooja@nuohousliike-rantanen.com tai puhelimella 0400 703 465.

Nuohouksen tarkoituksena on poistaa savuhormeihin ja tulisijoihin kertynyt palamisjäte, jotteivät ne aiheuttaisi palovaaraa. Lisäksi nuohooja tarkistaa suojaetäisyydet, ilmoittaa havaitsemansa puutteet ja viat ja opastaa tulisijan käyttäjiä. Lisäksi nuohouksella edistetään energian taloudellista käyttöä, ympäristönsuojelua ja ihmisten asumisviihtyvyyttä. Kesäasunnolla, joiksi myös kesämajat voidaan varmaankin katsoa, nuohous on suoritettava kolmen vuoden välein. Mikäli nuohousta ei suoriteta määrävälein, on suuri vaara, että piippu tervaantuu, karstoittuu ja tulee nokipalo. Nokipalossa piipun pinnoille tiivistynyt piki ja noki syttyvät palamaan.  Nokipalon estämiseksi on tärkeätä myös huolehtia riittävästä palamisilmasta.

Rakennuksen omistajan ja haltijan velvollisuutena on tilata määräajoin nuohooja suorittamaan rakennuksessa nuohous. Tulipalon sattuessa vakuutusyhtiö saattaa jättää korvaukset maksamatta tai ainakin alentaa korvaussummaa, jos nuohousta ei ole tehty asianmukaisesti.

Jotta nuohous voidaan suorittaa turvallisesti, tulee savupiipulle johtavat tikkaat olla kunnossa. Tikkaiden tulee olla kunnolla kiinnitetyt ja riittävän tukevat.