Saaritoimikunta päätti vuoden 2020 työnjaosta

Kivinokkalaisten Saaritoimikunta piti ensimmäisen kokouksensa 9.12020. Puheenjohtajaksi valittiin Teresa Kuusiniemi, varapuheenjohtajaksi valittiin Timo Pyhälahti ja yhdistyksen sihteerinä toimii Tiina Kaaresvirta.

Kesätapahtumien suunnittelua varten nimettiin työryhmä: Tiina Karesvirta, Timo Pyhälahti ja Markku Elo.

Huoltotoimintaa pyörittää toimikunta, johon kuuluvat Tuulevi Aaltonen, Sippo Falck.

Laituri- ja veneilyasioista vastaavat Mika Korkeakoski ja Timo Pyhälahti.

Palstavastaavana toimii Riikka Rusanen.