Tärkeää asiaa Kivinokan veneilijöille!

Hyvät Kivinokan veneilijät,
Kaupungin järjestämän kaavakävelyn yhteydessä tuli ilmi, ettei veneiden rantasäilytystä enää jatkettaisi, vaan alue siirtyessään puistomaiseksi virkistysalueeksi kieltää veneiden rantasäilytyksen. Tästä on kirjattu muistioon kaavakävelyn yhteydessä kohta, jossa veneiden säilyttämismahdollisuutta tulisi vielä harkita uudelleen. Onhan Vanhankaupunginlahden toisella puolella Lammassaaressakin veneillä rantasäilytysmahdollisuus. Saaritoimikunta viestii omalta osaltaan tätä asemakaavaan, mutta jotta kesämajalaisten kaupunkiveneily saisi jatkua ennallaan käykää ilmoittamassa kantanne osoitteessa:
Alaosiossa 3 tai 4 voitte kommentoida asiaa. Osoitteesta löytyy myös neljä eri alaotsikkoa, joihin palautteenne on nyt todella tärkeä!!
Saaritoimikunta