Tervetuloa syyskokoukseen su 1.10. klo 14

Tervetuloa Kivinokkalaiset ry:n syyskokoukseen sunnuntaina 1.10.2023 kello 14 alkaen. Kokous pidetään Kivinokan uimarannalla, tanssilavalla.

Jäsenyyksien tarkastukset aloitetaan kello 13.30. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Muissa asioissa tullaan keskustelemaan mm. tulevasta rakennustapaohjeesta, yhdistyksen sauna- ja peseytymispaikkaprojektista sekä yhdistyksen suhteesta naapuriimme Kartanon kesämajat -kesämaja-alueeseen (ex JHL:n kesämaja-alue).

KOKOUKSEN ESITYSLISTA

Syyskokous 2023
Aika: Su 1.10.2023 kello 14.00
Paikka: Kivinokan tanssilava, Helsinki

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2. Esityslistan hyväksyminen

3. Kokouksen järjestäytyminen

4. Toimintasuunnitelma vuodelle 2024

5. Jäsen- ja liittymismaksujen sekä vastikkeen suuruuden määrääminen

Esitys: Esitetään, että saaritoimikunta voi korottaa vastikkeita vuonna 2024 enintään 50 euroa, mikäli kaupungin maanvuokran nousu sellaista vaatii.

Mahdollinen korotus päätetään alkuvuonna 2024 sen mukaan, miten elinkustannusindeksi kehittyy. Kivinokkalaiset ry:n maanvuokra tarkistetaan vuosittain ja se on sidottu edellä mainittuun indeksiin.

6. Yhdistyksen talousarvio vuodelle 2024

7. Saaritoimikunnan jäsenten ja varajäsenten valinta

8. Valitaan tilintarkastaja vuodelle 2024

9. Saaritoimikunnalle kuukautta ennen kokousta jätetyt aloitteet

10. Muut esille tulevat asiat

11. Kokouksen päättäminen