Tiedote JHL:n/HYJ:n kesämaja-alueeseen liittyen

Keväällä saadun tiedon mukaan JHL aikoo vetäytyä Kivinokassa olevan kesämaja-alueen sekä Kulosaaren kartanon hallinnasta. Vetäytyminen toteutuu tulevan syksyn aikana, ja sen johdosta ko. alueen kesämajalaisilla on kaksi päävaihtoehtoa: perustaa oma yhdistys tai yhdistyä toisen, jo olemassa olevan kesämajayhdistyksen kanssa.

Yhdistyksemme saaritoimikunta on yhdessä oman selvitystyöryhmän sekä JHL:n/HYJ:n alueen muutostyöryhmän kanssa selvittänyt mahdollisen yhdistymisen reunaehtoja. Molemmat työryhmät tapasivat toisensa 26.6.

Kivinokkalaiset ry:n selvitystyöryhmässä on esiintynyt eriäviä näkemyksiä prosessin aikataulusta. Saaritoimikunta on keskustellut asiasta useaan kertaan, ja yksimielinen kanta on seuraava:

  • Suhtautuminen mahdolliseen yhdistymiseen on neutraali.
  • Olemme tunnistaneet asian suuren merkityksen ja vaikutuksen, ja tästä syystä päätöksenteossa ei pidä kiirehtiä.
  • Selvitystyö tulee tehdä maltilla, suunnitellusti ja täyden faktatiedon pohjalta.
  • Kivinokkalaiset ry:n jäsenillä tulee olla kaikki taustatiedot hyvissä ajoin tiedossa ennen kuin asiasta päätetään.

Esimerkkejä selvityksessä olevista avoimista kysymyksistä:

  • Tuleva uusi rakennustapaohje, josta päätetään aikaisintaan 17.8.: kuinka se kohtelee Kivinokkalaiset ry:n ja JHL:n/HYJ:n kesämaja-alueita? Miten rakennustapaohjetta tullaan tulkitsemaan?
  • Miten suhtaudutaan kesämaja-alueiden eroihin nyt ja jatkossa?
  • 560 kesämajan ylläpidon vaatimien toimintojen arviointi ja lisäresursointi
  • Merkittävästi suuremman alueen vaikutukset saaritoimikunnan ja yhdistyksen edustajien työmäärään ja toimintakykyyn

JHL:n/HYJ:n muutostyöryhmä on tiedottanut 29.6., että se aikoo edistää oman yhdistyksen perustamista. Kesälomakauden jälkeen saaritoimikunnalla on valmius jatkaa selvitystyötä.

Kivinokkalaiset ry:n ylin päättävä elin on vuosikokous, jossa jokaisella yhdistyksen jäsenellä on äänioikeus.