Uuden kesämajan rakentamiseen muutoksia

fullsizeoutput_31Kivinokkalaiset ry:n saaritoimikunta on päättänyt, että jatkossa kesämajalaisilta peritään rakennuspiirustusten tarkastusmaksu uuden mökin rakentamisen yhteydessä.

Aiemmin tarkastus on hoidettu talkootyönä, mutta nykyisen korjaustahdin vuoksi ammattilaisia ei enää talkootyöhön löydy. Jatkossa tarkastukset joudutaan ostamaan ulkopuoliselta arkkitehdiltä.

Kiitämme ja kumarramme niille kivinokkalaisille arkkitehdeille, jotka ovat pyyteettömästi tehneet tarkastuksia talkootyönä vuosien ajan.

Miksi lupa tarvitaan?

Helsingin kaupunki on velvoittanut Kivinokkalaiset ry:n huolehtimaan, että yhdistyksen vuokra-alueella olevat ja sinne rakennettavat kesämajat ovat kaupungin laatiman tyyppipiirustuksen ja rakentamisohjeen mukaisia. Yhdistys tekee vuosittain tarkastuksen alueella, ja tarkastuksiin osallistuu myös kaupungin edustajia.

Miten toimitaan jatkossa?

Vuoden 2018 alusta uuden kesämajan rakentaja lähettää rakennuspiirustukset saaritoimikunnalle osoitteella saaritoimikunta@kivinokka.fi. Samalla maksetaan tarkistusmaksu Kivinokkalaiset ry:n tilille ja yhdistys tilittää sen kokonaisuudessaan lupa-arkkitehdille. Rakennusluvan saa vasta, kun maksu on suoritettu ja tarkastaja on todennut piirustuksien vastaavan Kivinokan tyyppipiirustuksia.

Jos kesämajalainen haluaa siirtää mökin paikkaa entisestä, peritään lupaprosessista korotettu maksu, sillä tarkastus vaatii käyntiä paikanpäällä. Jos haluat siirtää kesämajan paikkaa entisestä, piirustuksista on käytävä ilmi siirrettävän kesämajan sijainti lähimpiin kesämajoihin nähden. Kesämajan siirtoa suunnittelevan on hankittava lähimpien kesämajojen omistajilta suostumus siirtoon kirjallisesti. Apua lähimökkiläisten tavoittamiseen saat saaritoimikunnalta.

Kaikki hyväksytyt muutokset kirjataan mökkikirjanpitoon. Jos kesämaja rakennetaan ja/tai siirretään ilman lupaa, kesämajalainen joutuu purkamaan ja/tai siirtämään kesämajansa omalla kustannuksellaan. Kivinokkalaiset ry:n jäsen on vuokrasopimuksessaan sitoutunut noudattamaan alueen sääntöjä ja yhdistyksen hallituksen ohjeistuksia.

Aikataulu

Lähetä rakennuspiirustukset hyvissä ajoin. Kun tarkastusmaksu on suoritettu, saat kahden viikon sisällä lupa-arkkitehtilta lausunnon siitä, vastaavatko piirustukset kesämajaohjeistusta vai vaaditaanko niihin muutoksia. Ota huomioon kesärauhan ajankohta, kun suunnittelet uuden kesämajan rakentamista. Vuonna 2018 kesärauha on voimassa 19. kesäkuuta – 10. elokuuta. Kesärauhan aikana äänekäs rakentaminen on kielletty.

Remontit

Vanhan kesämajan remontoinnin yhteydessä lupamaksua ei peritä. Uuden terassin tai varaston rakentamisen yhteydessä piirustukset on kuitenkin lähetettävä saaritoimikunnan hyväksyttäväksi. Töitä ei voi aloittaa ennen kuin lupa on saatu. Jos kesämajalainen maalaa kesämajansa uudelleen eri värillä kuin majan aiempi väritys, värin vaihtamiseen on haettava lupa saaritoimikunnalta.

Tarkastusmaksut:

  • Uusi kesämaja 223,20 € (180 € + ALV 24 %)
  • Uusi kesämaja ja majan siirto 372,00 € (300 € + ALV 24 %)

 

Saaritoimikunnan yhteystiedot

Rakennuslupahakemukset piirustuksineen lähetetään sähköpostin liitteenä osoitteeseen: saaritoimikunta@kivinokka.fi

Hakemuksen saapumisen jälkeen sinulle lähetetään ohjeet tarkastusmaksun maksamisesta.

 

Kivinokkalaiset ry

Rva K.A. Koskisen Tili- Ja Toimistopalvelu

Töölönkatu 27 A 10

00260 Helsinki