Uuden majan rakentamiseen tiukemmat säännöt

Kaupungin syyskuussa hyväksymien uusien rakennustapaohjeiden mukana kesämajan rakentamisen valvonta kiristyy. Kaupunki velvoittaa yhdistyksen tarkastamaan rakentamista neljässä eri vaiheessa. Lisäksi saaritoimikunnan on hyväksyttävä rakennuspiirustukset ennen rakentamisen aloittamista.

Rakentaminen voi alkaa vasta, kun rakentaja on saanut kirjallisen hyväksynnän uuden majan rakennuspiirustuksilleen. Kun rakennuksen paikka on merkitty maastoon, tilanne käydään tarkistamassa paikan päällä. Seuraava tarkastus tehdään, kun perustukset ovat valmiit. Myös majan harjakorkeus on mitattava ennen kuin rakentaminen voi jatkua. Kun maja on valmis, tehdään lopputarkastus, josta majan omistaja saa kirjallisen todistuksen leimattuna.

Uusi rakennustapaohje määrää myös siitä, miten vanhoja majoja saa suurentaa. Majan laajennuksesta on toimitettava rakennuspiirustukset, ja myös laajennetussa majassa tehdään lopputarkastus.

Rakentamisesta peritään tarkastusmaksu

Kivinokkalaiset ry käyttää rakentamisen tarkistamisessa ulkopuolisia ammattilaisia. Uuden kesämajan rakentaja maksaa tarkastuksista 372 euron tarkastusmaksun. Kesämajan laajennuksesta maksu on 200 euroa. Maksu maksetaan yhdistykselle, joka tilittää palkkion ulkopuolisille ammattilaistarkastajille. Rakennuspiirustukset lähtevät tarkastettavaksi vasta, kun tarkastusmaksu maksu on suoritettu. 

Jos rakennuspiirustuksia ei voi hyväksyä tai esimerkiksi perustukset on tehtävä uusiksi, rakentajalta peritään 50 euron lisätarkastusmaksu jokaisesta uusintakerrasta.

Saaritoimikunta tekee parhaillaan tietokantaa, jonne tallennetaan jokaisen majan piirustukset ja lupamerkinnät.