Uutisia maanvuokrasopimuksesta ja asemakaavasta

Tervehdys kivinokkalaiset!

Tässä tulee hieman ajankohtaisia Kivinokkaa koskevia uutisia saaritoimikunnalta.

Uusi maanvuokrasopimus Helsingin kaupungin kanssa on päätetty. Asuntotontti-tiimin päällikkö teki päätöksen, että vuokrasopimusta jatketaan kahdella vuodella, vuoden 2022 loppuun asti täysin vanhoilla ehdoilla. Näin ollen maanvuokrakaan ei tässä vaiheessa vielä noussut.

Kuten moni hyvin tietää, niin Kivinokkaan ollaan laatimassa uutta asemakaavaa. Tällä viikolla selvisi, että valmistelu jatkuu ja asemakaava on menossa kaupunkiympäristölautakunnan päätettäväksi todennäköisesti vasta toukokuussa.

Keskustelu kaavoittajan kanssa on jatkunut ja viimeisten tietojen mukaan suurin epäkohta on edelleen ison uimarannan molemmin puolin suunnitellut uudet rantareitit. Moneen muuhun asiaan olemme todella tyytyväisiä – todennäköisesti mm. pienelle uimarannalle tulee varaus järjestön saunalle – mutta rantareittien osalta olemme täysin eri mieltä.

Asemakaavoituksen yhteydessä tullaan päivittämään myös Kivinokan rakennustapaohje. Tämän hetkisen tiedon mukaan rakennustapaohjeen päivitys tapahtuu kuitenkin vasta sen jälkeen, kun asemakaava on päätetty. On siis mahdollista, että uusi rakennustapaohje tulee vasta syksyllä tai jopa myöhemminkin, jos asemakaavasta valitetaan.

Jatkamme vanhan rakennustapaohjeen noudattamista niin kauan, kunnes meillä on virallinen päätös uudesta ohjeesta. Saaritoimikunta jatkaa tarkastuksia ja – kuten tähänkin asti – edellyttää, että merkittävät ristiriidat on korjattava.

Kivinokkalaiset ry yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa jatkaa keskustelua kaavoittajan kanssa.

Saaritoimikunnan puolesta,
Antti, puheenjohtaja