Vedet katkaistaan viikolla 42 + muuta ajankohtaista tietoa

Terveisiä saaritoimikunnasta! Tässä ajankohtaista tietoa kaikille kivinokkalaisille.

Vedet katkeavat viikolla 42

Vedet suljetaan tänä syksynä arkipäivänä viikolla 42. Se tapahtuu arkipäivänä 18.-22.10. riippuen siitä, milloin kaupungin työntekijä saapuu Kivinokkaan poistamaan mittarin.

Vesitalkoot pidetään lauantaina 23.10.

Uuden asemakaavan ja rakennustapaohjeen aikataulu

Kuten monet varmasti tietävät, on uuden asemakaavan yhteydessä tarkoitus päivittää Kivinokan rakennustapaohje, joka sisältää tarkat määräykset mm. kesämajojen ilmeestä ja koosta. Tässä yhteydessä on erittäin todennäköistä, että Kivinokassakin tulee mahdolliseksi nykyistä hieman suuremman kesämajan rakentaminen.

Olemme jatkuvasti yhteydessä kaavoittajaan ja nykyinen tieto on, että uusi rakennustapaohje tulee voimaan yhtä aikaa asemakaavan kanssa: tämä siksi, että ohjeen keskeiset osat perustuvat suoraan asemakaavan merkintöihin.

Kaupunkiympäristölautakunta teki alkukesästä asemakaavaan yksimielisesti muutoksia, joita me kivinokkalaiset toivoimmekin. Muutosten valmistelu vaatii viranhaltijoilta hieman lisätyötä mutta näillä näkymin asemakaava tulee muutettuna julkisesti (uudelleen) nähtäville syksylle. Tämän jälkeen tehdään lopullisen päätökset: on todennäköistä, että valtuusto tekee viimeisen päätöksen Kivinokan asemakaavasta vasta alkuvuodesta 2022.

Uusi rakennustapaohje tulee voimaan vasta sitten, kun asemakaava on virallisesti vahvistettu. Mikäli asemakaavasta valitetaan, viivästyy myös uuden rakennustapaohjeen käyttöönotto vuodella tai jopa kahdella.

Kahvilatoiminta jatkuu ensi kesänä isolla uimarannalla

Olemme saaneet kaupungilta luvan jatkaa kahvilatoimintaa Studio-rakennuksessa ison uimarannan vieressä vuonna 2022. Tämä on iloinen asia, sillä ns. Maijan kahvilarakennus on niin huonossa kunnossa, että siinä ei enää elintarviketoimintaa pääse harjoittamaan.

Olemme antaneet kuluneen kesän suositulle kahvilayrittäjälle mahdollisuuden jatkaa myös ensi kesänä, mikäli he niin toivovat. He ovat ilmaisseet tähän alustavan halukkuutensa, mutta palaamme asiaan tarkemmin tammikuussa.

Lähivuosina Studio on käytännössä ainoa rakennus, jossa kahvilatoimintaa voi harjoittaa. Mahdollisesta toiminnasta vuodesta 2023 eteenpäin pitää neuvotella ensi syksynä kaupungin kanssa.

Kokeilu laitteiden lainaamisesta kesäkaudella 2022

Viime vuoden syyskokouksen aloitteen mukaisesti saaritoimikunta päätti, että kesäkaudella 2022 kokeillaan akkukäyttöisten laitteiden (porakone jne.) lainaamista kivinokkalaisille. Kesätyöntekijä vastaa kirjanpidosta ja laitteiden luovutuksesta. Pohdimme pantillista lainaamista, jotta laitteet pysyisivät hyvässä kunnossa.