Vetoomus kaupungille Kivinokan puomista

Kivinokkalaiset ry:n Saaritoimikunta jätti tänään Helsingin kaupungille seuraavan vetoomuksen liittyen Kivinokan puomiin.

Kivinokan puomista 4.7.2016

Me Kivinokkalaiset ry:n Saaritoimikunta koemme, että olemme Kivinokan puomin suhteen kohtuuttomassa ja mahdottomassa välikädessä ja emme pysty asiaa enää hoitamaan. Saaritoimikunta edustaa hallituksena Kivinokan kesämaja-aluetta, jossa lähes 400 kesämajaa.

Kaupunki (= rakennusvirasto) on vaatinut puomia auki ja Kivinokkalaiset ry:n kesämajalaiset vaativat äänestyksessä puomia lukkoon. Saaritoimikunta on yrittänyt löytää ratkaisua, joka palvelisi molempia osapuolia. Ratkaisua ei monista yrityksistä huolimatta ole löytynyt. Viimeisin yritys oli lukita puomi numerokoodilla varustetulla lukolla, mutta se ei monesta syystä johtuen toiminut. Lukko ei kestänyt sadetta ja se varastettiin yms.

Puomista pitäisi päästä sisään kesäaikaan muun muassa kesämaja-alueen invalidit, kesämaja-alueen ulkopuoliset inva-ajot, Ponnistuksen jäsenet, kaupungin huoltoajot, vessojen tyhjennysautot ja pelastusajoneuvot. Kesäkauden ulkopuolella myös Kivinokkalaiset ry:n kesämajalaisten tulisi päästä huoltoajoa ajamaan.

Tämän yhtälön ratkaiseminen on osoittautunut Saaritoimikunnalle mahdottomaksi. Kun kaupunki kesällä 2015 määräsi puomin auki, niin autoilu alueella oli hyvin villiä ja vilkasta. Siellä ajoivat sekä kesämajalaiset että muut. Autoilu ei kuulu virkistysalueelle ja yritimme hillitä autoilua kielloilla ja ohjeilla ja kaupungin pysäköinninvalvonnalla. Turhaan. Pysäköinninvalvontaa on monesti pyydetty paikalle, mutta eivät ole tulleet.

Meillä ei ole viranomaisvaltuuksia puuttua alueella ajamiseen, ylinopeuksiin, pysäköintiin ja muuhun lakia rikkovaan toimintaan. Kaupunki myös kielsi Saaritoimikuntaa tilaamasta alueelle yksityistä pysäköinninvalvontaa.

Alueella autoilevat vaarantavat pienellä hiekkatiellä lenkkeilijöiden, pienten lasten ja vanhusten turvallisuuden. Meillä ei ollut mitään keinoja puuttua autoiluun. Ja siihen puuttuminen onkin viranomaisten, eikä yhdistyksen tehtävä.

Koemme tilanteen kestämättömäksi ja siksi Saaritoimikunta haluaa:

A) Kaupunki ottaa täyden vastuun puomista ja sen lukituksesta / lukitsemattomuudesta. Kaupunki vastaa siitä, että alueelle pääse ne, joiden pitääkin päästä. Kaupunki huolehtii siitä, että virkistysalueella ei ajeta turhaan ylimääräisiä ajoja. Kaupunki myös vastaa puomiin liittyvistä kyselyistä, tiedusteluista ja valituksista yms.

tai

B) Kaupunki antaa Saaritoimikunnalle täyden vastuun puomista. Ratkaisemme asian parhaaksi katsomallamme tavalla, eikä kaupunki puutu asiaan. Tarvittaessa esimerkiksi voimme tilata yksityisen pysäköinninvalvonnan.

Nykyisellä tavalla, jossa kaupunki antaa Saaritoimikunnalle toimintaohjeet, mutta ei ota asiasta vastuuva ja samalla siirtää meille kaiken vastuun, emme voi enää jatkaa.

Toivomme kaupungilta pikaista vastausta asiaan.

Ystävällisin terveisin,

Kivinokkalaiset ry:n Saaritoimikunta.