Liian isot terassit ja varastot pienennettävä

Saaritoimikunta on kevään aikana kiertänyt mittaamassa kesämajojen terasseja ja varastoja. Helsingin kaupunki edellyttää uudessa rakennustapaohjeessaan, että “rakentamistapaohjeen vastaisesti sijoitetut tai ylisuuret terassit ja varastot tulee saattaa tämän ohjeen mukaisiksi ja kesämajojen ympäristöön rakennetut rakennelmat ja luvattomat laiturit tulee poistaa vuoden 2024 loppuun mennessä.” Kivinokkalaiset ry:n maanvuokrasopimuksessa edellytetään, että nämä korjaukset tehdään, ja määräys koskee myös muita Kivinokan kesämajayhdistyksiä. Terassin suurin sallittu koko on Kivinokassa seitsemän neliötä ja varaston enintään kaksi neliötä. Terassin on oltava puinen, peittävät kaiteet ja rimoitukset on kielletty.

Kaikista kesämajoista tallennetaan mittaustiedot ja kuvat erilliseen majatietokantaan. Työ on vielä hieman kesken, mutta tarkoitus on saada tarkistukset valmiiksi kesäkuun loppuun mennessä. Liian isoja rakennelmia on paljon, noin 40 % kesämajoista.

Niille kesämajalaisille, joiden on pienennettävä varastoaan tai terassiaan, siivottava kesämajan ympäristöä trampoliineista ja muusta ylimääräisestä, lähetetään huomautuskirje. Kirjeet lähetetään viimeistään heinäkuun puolivälissä. Purku- ja pienennyshommiin pääsee, kun kesärauha päättyy 11. elokuuta.

Kivinokkalaiset ry tilaa syystalkoisiin jälleen lavan kyllästetylle laudalle, ja sinne voi tuoda esimerkiksi terassin pienennyksestä jääneitä lautoja. Syystalkoot järjestetään 31. elokuuta. Tämän jälkeen jokainen kuljettaa purkujätteet Sorttiin omalla kustannuksellaan.

Kun vaadittavat korjaukset on tehty, kesämajalainen ottaa korjauksista valokuvan ja lähettää sen saaritoimikunnalle. Lokakuun lopussa tarkistetaan, että korjaukset on tehty.

Purkuhommiin saa toki ruveta jo ennen huomautuskirjettäkin. Moni kesämajalainen purki liian isoja terasseja jo keväällä ja toi laudat kevättalkoissa lavalle, joka oli tilattu kyllästettyä lautaa varten.

Yhdistyksen on vuoden lopussa raportoitava kaupungille, miten ohjetta on noudatettu ja listattava ne majat, joissa määräyksiä ei ole noudatettu.