Rakentaminen – usein kysytyt kysymykset

Tälle sivulle kootaan Kivinokan rakentamistapaohjeesta esitettyjä kysymyksiä sekä vastauksia, jotka on käyty läpi yhdessä kaupungin virkamiesten kanssa. Moni majalainen suunnittelee nyt uuden majan rakentamista tai vanhan laajentamiseta, kun vuosia odotettu uusi rakennustapaohje on vihdoin valmis. Rakennuslupien hakemisesta ja rakentamisesta löytyy lisätietoa täältä.

Uuden majan koko ja mittasuhteet

Rakennustapaohje: Uusien tyyppimajojen kokonaispinta-ala on asemakaavan mukaisesti 14 m2 + 2 m2 varasto. Varaston tulee olla majaa matalampi. Kesämajan kokonaispinta-ala on enintään 14 m2. Tämän lisäksi saa rakentaa pinta-alaltaan enintään 2 m2:n kokoisen varaston saman katon alle osaksi mökkiä. Varaston kanssa kokonaispinta-ala on yhteensä enintään 16 m2.

Uusien tyyppimajojen suurin sallittu korkeus on harjan kohdalla 3400 mm ja seinän ja räystään leikkauspisteen kohdalla 2500 mm mitattuna perustuksen yläpinnasta. Majan enimmäisleveys on 3000 mm ja enimmäispituus 4700 mm. Maja ei saa ylittää suurinta sallittua pinta-alaa eikä suurinta sallittua korkeutta. Varaston saa sijoittaa majalle annettujen enimmäismittojen ulkopuolelle.

Kysymys: Jos varasto rakennetaan osaksi mökkiä, varasto-osan katon ei tarvitse olla majan kattoa matalammalla?
Vastaus: Jos varasto rakennetaan osaksi majaa, varaston osa on aina matalampi kuin maja. Majan koko on 14 neliötä. Ulkopinta-alat oltava mittojen mukaiset (14 m2 + 2 m2).

Kysymys: Pitääkö varaston kattokulman olla saman kuin mökissä?
Vastaus: Uusissa majoissa varaston kattokulman pitää olla sama kuin majassa.

Kysymys: Virallinen kattokulma on ohjeessa 1:1,5:een. Jos noudattaa rakennustapaohjeen mittoja, eli 3400 mm harjakorkeutta ja 2500 mm räystäskorkeutta, katon kulmaksi tulee 1:1,8:aan. Vanhojen ohjeiden mukaan rakennettujen majojen kattokulma on 1:2:een eli ulkonäöllisesti alue pysyy samanlaisena. Riittääkö, että majan harjakorkeus on maksimissaan 3400 mm ja räystäskorkeus 2500 mm?
Vastaus: Riittää, että uusissa majoissa räystäskorkeus ja harjakorkeus ovat rakennustapaohjeen mukaiset, kallistuskulmia ei tarvitse mitata.

Ikkunat ja ikkunanpuitteet

Rakennustapaohje: Kesämajan ikkunapuitteiden ja ulko-ovien tulee olla puisia. Alumiinirakenteisia ikkunoita tai ovia ei sallita. Ulko-ovessa saa olla lasiaukko. Ikkunoiden koko, lukumäärä ja sijoitus on esitetty tyyppipiirustuksessa esimerkinomaisesti. Ikkunat ja ovet asennetaan julkisivupinnan tasoon.

Ovien ja ikkunoiden ympärillä saa käyttää maksimissaan 30 mm ikkunalistoja, ikkunalistat saa halutessaan myös jättää pois.

Alueella on suositeltavaa käyttää vanhoja kierrätettyjä puuovia ja ikkunoita. Ikkunoiden vesipeltien sijasta on suositeltavaa käyttää puisia tippalistoja. Ikkunoiden ja ovien helojen tulee olla metallia.

Kysymys: Markkinoilla on puuikkunoita, joissa on kuitenkin alumiininen maalattu tippalista. Saako puukarmisessa ikkunassa olla maalattu alumiininen tippalista?
Vastaus: Ikkunoiden ja ovien karmien on oltava puuta, tippalista ei ole ratkaiseva.

Kysymys: Ovatko ikkunaristikot sallittuja ja jos niin mistä materiaalista, puu/metalli? Olemassa on myös erilaisia turvaristikoita joita saa myös perinteisten ikkunaristikoiden näköisinä. Olisivatko nämä sallittuja?
Vastaus: Suositellaan ensisijaisesti ikkunaluukkuja. Ympärivuotisia ristikoita ei voi laittaa, mutta talvikaudella sellaiset voi kiinnittää ikkunoihin.

Kysymys: Voiko tehdä koko seinän kokoisen ikkunan?
Vastaus: Ei voi.

Kysymys: Voiko parvelle rakentaa ikkunan, jonka ei tarvitse olla virallinen hätäpoistumistie (kokoa ei rajattu)?
Vastaus: Voi.

Kysymys: Onko kattoikkuna tai kattolyhtyikkuna sallittu?
Vastaus: Ei, koska se merkitsisi muutosta katon rakenteisiin.

Kysymys: Saako tehdä pienen pyöreän ikkunan? Kivinokassa on rakennuskantansa iänkin vuoksi tyypillisesti toteutettu pieniä, alle 700 mm kokoisia pyöreitä ikkunoita (mm. Maijan kahvilassa jne). Jos ikkunoiden koko ja sijoittelu on kuitenkin vapaa, voiko saaritoimikunta myöntää esimerkiksi tästä suorakulmaisuudesta poikkeuksen? Rakennustapaohje (s. 18): Ikkunoiden tulee olla suorakulmaisia.
Vastaus: Yhdistyksen hallitus voi myöntää luvan poikkeukseen.

Kysymys: Ikkunalistan leveys, onko oikeasti tarkoitus saada 25 mm lista riittämään, kun asennusvarakin on yleensä 15 mm? Miten tämä naulataan kiinni? Käytäntö? Rakennustapaohje (s. 11): Ovien ja ikkunoiden ympärillä saa käyttää maksimissaan 30 mm ikkunalistoja, ikkunalistat saa halutessaan myös jättää pois.
Vastaus: Ikkuna- ja ovilistat voivat olla leveämmät, esimerkiksi 40 milliä, mutta tarkoitus on pitää majojen ilme sirona. Pieni jousto on siis sallittu.

Nurkkalaudoitus

Rakennustapaohje: Nurkkalaudat on mainittu vain piirustuksissa (tyyppimaja 3, nurkka- ja räystäsdetalji, s. 36). Tekstissä niitä ei mainita.
Kysymys: Nurkkalautoja ei mainita tekstissä. Jos teksti on sitova, kuvat suositus, ovatko nurkkalaudat siis sallittuja vaakalaudoitetussa majoissa?
Kysymys: Onko nurkkalaudat sallittu pystylaudoitetussa majoissa, joihin suositellaan pystyrimaa? Rakennustapaohje: Pystyverhoukseksi suositellaan peiterimaverhousta sirolla peiterimalla – silloin pitää myös nurkassa olla pystyrima.
Vastaus: Koska nurkkalautoja ei ole tekstissä ehdottomasti kielletty, niin yhdistyksen hallitus voi myöntää luvan nurkkalautoihin. Tällöin nurkkalautojen on oltava mahdollisimman sirot, maksimi leveytenä sallitaan 100 mm/lauta. Nurkkalautojen on oltava samanvärisiä kuin seinän väri.

Portaat ja terassit

Rakennustapaohje: Kesämajaan johtavien portaiden materiaalin tulee olla puu tai luonnonkivi. Portaiden enimmäisleveys on 1000 mm. Ylin porras oven tasalla saa kuitenkin olla leveydeltään 1500 mm ja syvyydeltään 1000 mm.

Kysymys: Saako varastoon tehdä portaan?
Vastaus: Saa. Se ei voi kuitenkaan olla terassin laajennus. Portaan maksimimitta on sama kuin kesämajan portaan maksimimitta.

Kysymys: Saako terassiin tehdä portaan? Terassin portaat, vessan tai varaston portaat: onko niille enimmäismittoja tai rajoitteita? Jos terassiin tekee portaan, lasketaanko se mukaan terassin pinta-alaan?
Kysymys: Jos terassille tekee porrastuksen koko leveydelle niin että terassille pääsisi nousemaan useammasta kohtaa, niin pitääkö porras laskea terassin 7 neliön pinta-alaan vai saako porras olla sen lisäksi
Vastaus: Terassille saa rakentaa portaan, mutta kaikkien portaiden maksimimitta on metri. Portailla ei voi laajentaa terassin pinta-alaa.

Kysymys: Saako majan ovelta johtaa portaat alas terassille kolmeen eri suuntaan?

Vastaus: Saa rakentaa kuvan kaltaisesti eri suuntiin johtavan portaan, mutta alimman portaan on silloin oltava korkeintaan rakennustapaohjeen salliman maksimin levyinen.

Räystäät, sadevesikourut

Rakennustapaohje: Sadevesikourujen tulee olla kuumasinkittyä terästä, puolipyöreitä ja halkaisijaltaan enintään 100 mm. Syöksytorvia ei sallita, vaan kourujen purkupäät jätetään avoimiksi ja muotoillaan ns. lehmänkieliksi. Kourujen purkupäät tulee ulottaa riittävän kauas majasta tyyppipiirustusten mukaisesti. Tarvittaessa voidaan veden ohjaukseen käyttää kouruun ripustettua kuumasinkittyä teräsketjua. Kourut kannatetaan kuumasinkityillä taivutettavilla teräskoukuilla, jotka kiinnitetään räystään alapintaan.

Kysymys: Katon kantavan rakenteen (ns. 2×4 eli 5 cm x 10 cm) pitää päättyä ns. seinän sisälle, eikä se saa tökätä siitä ulos räystään kannakkeeksi, vaan sen päälle on laitettava 2×2, joka kannattaa räystästä (eli räystäs on 2×2 eli 5 cm + lauta 2,5 cm). Tällainen vesikourun kiinnitys on hankalaa. Kun räystään kannattajat joudutaan ruuvaamaan ”ylöspäin,” eikä räystänlautaan (jossa leveys ei riitä), kiinnitykset eivät tule pitämään, varsinkaan kun ottaa huomioon räystäskourujen pitkäaikaisen lumi- ja jääkuorman talvella.
Kysymys: Räystäskourulle vaadittu pitkä yliheitto, miten tämä on tarkoitus saada pysymään kiinni, kun katolle tulee lunta jne? Ja miten pyydetyn ohuilla puurakenteilla tehtyihin räystäisiin saa kourun kiinni niin, että siinä on myös teknisesti oikea kaato? Onko tässä tulkinnanvaraa, jos sallittu rakenne ei käytännössä ole kestävä?
Vastaus: Sadevesikourun saa laittaa räystäslautaan kiinni.

Rakennustapaohje: Sadevesikourujen tulee olla kuumasinkittyä terästä, puolipyöreitä ja halkaisijaltaan enintään 100 mm.

Kysymys: Näitä sadevesikouruja olen löytänyt vain 125 mm halkaisijaltaan, halkaisijaltaan 100 mm kokoisia löytyy antrasiittisina. Mitä tehdään, jos rakennustapaohjeessa olevia materiaaleja ei löydy markkinoilta? Voiko näistä poiketa harkinnan mukaan?
Vastaus: Sadevesikouruina voidaan käyttää myös halkaisijaltaan 125 on mm sadevesikouruja.

Majojen värit

Kysymys: Ohjeissa sanotaan, että pitää maalata peittävällä maalilla. Rakennustapaohjeen “punahonka” on kyllä luokiteltu kuultomaaliksi. Onkohan ohjeeseen valittu tuo vahingossa.
Vastaus: Maja on maalattava peittävällä maalilla, kuultomaalit eivät ole sallittuja. Rakennustapaohjeen punahogan värin sijaan on valittava vastava peittävä punahongan sävy.

Vanhojen majojen korjaaminen sääntöjen mukaisiksi

Rakennustapaohje: Kaikki olemassa olevat kesämajat, jotka on rakennettu aikaisemmin hyväksyttyjen rakennusohjeiden vastaisesti ja ilman yhdistyksen hyväksyntää, tulee saattaa joko aikaisemmin hyväksyttyjen ohjeiden mukaisiksi tai tässä ohjeessa esitettyjen tyyppipiirustusten mukaisiksi kymmenen vuoden kuluessa tämän ohjeen hyväksymisestä. Tämän rakentamistapaohjeen vastaisesti sijoitetut tai ylisuuret terassit ja varastot tulee saattaa tämän ohjeen mukaisiksi ja kesämajojen ympäristöön rakennetut rakennelmat ja luvattomat laiturit tulee poistaa vuoden 2024 loppuun mennessä. Majan ympäristö on rakennelmien poistamisen jälkeen ennallistettava mahdollisimman luonnonmukaiseksi.

Kysymys: Vanhojen majojen terassit ja varastot saatettava vuoden 2024 mennessä rakennustapaohjeen mukaiseksi. Vanhoissa majoissa varaston katto on usein pulpettimallinen, onko se korjattava kattokulmaltaan samaksi majan kanssa?
Vastaus: Muutosvaatimukset koskevat vain luvatonta rakentamista. Jos varasto on rakennettu aiempien rakennustapaohjeen mukaisesti, sitä ei tarvitse korjata. Neliöiltään liian isot varastot on kuitenkin pienennettävä kahden neliön kokoon.

Kysymys: Jos varasto on rakennettu osaksi vanhaa majaa, mutta on liian iso niin pitääkö vaja purkaa syksyyn 2024 mennessä ?
Vastaus: Liian iso varasto tulee pienentää syksyyn 2024 mennessä.

Kysymys: yhdistyksien vastuulla on korjauttaa vanhat majat ohjeistuksen mukaisiksi. Kun maja on rakennettu ennen uutta rakennustapaohjetta ja siinä on hirsisalvokset nurkissa, saako majan omistaja laittaa vanhoilla ohjeilla rakennettuun majaan nurkkalaudat, kun hän sahaa salvokset pois? Maja sortuu, jos nurkkalautoja ei saa laittaa vanhaan majaan.
Vastaus: Saa laittaa nurkkalaudat. Jos on rakentanut kevythirsirakenteisen majan, sen on näytettävä lautamajalta. Vanhoja hirsimajoja ei tarvitse muuttaa, mutta hirsimajoista on poistettava salvokset ja peitettävä ne nurkkalaudoilla.

Muita kysymyksiä

Kysymys: Kun rakennustapaohjeessa ei ole erikseen markiiseja kielletty, niin ovatko ne siis sallittu? (eli sellainen kankainen ikkunan päälle tuleva varjo jonka voi laittaa myös kasaan)
Vastaus: Saa laittaa markiisit.

Kysymys: Joissakin mökeissä oven kohdalla lippa, jos ovi on pitkällä sivulla ja katto tulee niin alas että ovi ei muuten mahtuisi avautumaan. Saako sellaisen tehdä?
Vastaus: Ovilippoja ei saa rakentaa.

Kysymys: Saako piipun vetää sekä katosta että seinästä?
Vastaus: Kumpikin tapa on sallittu.

Kysymys: Voiko kokonaan uutta majaa rakentaa ”maja A”:n (vanhan majan laajennus) mittojen mukaisena? 
Vastaus: Ei voi. Uudet majat rakennettava uusien majojen ohjeiden mukaisesti.

Kysymys: Jos vanhan majan peruskorjaa, saako sitä samalla korottaa uusien majojen harjakorkeuteen?
Vastaus: Ei saa. Majaa saa laajentaa vain rakennustapaohjeen laajennuspiirrustusten mukaisesti.

Kysymys: Saako uuden majan rakentaa vanhan rakennustapaohjeen mukaisena?
Vastaus: Ei voi. Uudet majat rakennettava uusien ohjeiden mukaisesti.

Kysymys: Pilariperustuksista mainitaan rakennustapa ohjeissa sivulla 19 “Pilariperustukset tulee tehdä paikalla valetusta betonista, harkosta tai luonnonkivestä.”Koska maa voi olla pehmeää ja painon jakamiseksi tasaisemmin sekä majan kallistumisen estämiseksi on monesti hyvän rakennustavan mukaista asettaa harkon alle betonilaatta. Onko tämä sallittua?
Vastaus: Saa laitaa betonilaatan pilarin alle.

Kysymys: Saako perustukset tehdä maaruuveilla? Vastaus: Saa, jos ne naamioidaan pilariharkoilla.

Kysymys: Onko majoihin tehtävä paloeristykset ja kotelointi, jos lähimajat ovat alle kahdeksan metrin etäisyydellä, vaikka majassa ei ole kaminaa?
Vastaus: On tehtävä. Tulipalo voi syttyä muustakin kuin kaminasta.