Kesämajan hankinta

Alue Helsingin kaupungin vuokra-aluetta

Kivinokan maja-alue on vuokrattu Helsingin kaupungilta. Vuokraajana toimii Kivinokkalaiset ry, joka vuokraa kesämajapaikkoja edelleen yksityisille helsinkiläisille. Kivinokkalaisten vuokraamalla alueella on 380 kesämajaa.

Helsingin kaupungille maksettava maanvuokra on 430 euroa (2023) majalta. Tämän lisäksi jokaisen majan omistajan pitää ottaa osaa alueen yhteisiin hoitokuluihin, joilla katetaan muun muassa jätehuolto, kesävesi, sähköt, käymälöiden tyhjennys ja kesätyöntekijän palvelut. Vastike päätetään vuosittain, vuonna 2024 se on 155 euroa.  

Kesämajat

Kesämajat ovat vuokralaisten omaisuutta. Kesämajan voi myydä ja majan maavuokrasopimuksen voi siirtää uudelle omistajalle vuokrasopimuksessa määrätyillä ehdoilla. Kesämajan myynti tapahtuu aina yhdistyksen isännöitsijän toimistolla. Samalla tarkistetaan, että majan ostaja on helsinkiläinen.

Kesämajan myyjän on hankittava yhdistyksen hallitukselta lupa majan myymiselle. Majaa myytäessä tarkistetaan, että kesämaja ja terassi ovat rakennusmääräysten mukainen, ja majan ympäristö siisti. Saaritoimikunta voi velvoittaa majan myyjää korjaamaan maja määräysten mukaiseksi ennen myyntiluvan myöntämistä.

Majojen edelleenvuokraaminen on kiellettyä, eikä majoja voi antaa käyttöön esimerkiksi AirBnB:n kautta. 

Majojen hinnat vaihtelevat suuresti sijainnista ja kunnosta riippuen.

Kivinokkaan ei saa rakentaa uusia kesämajoja. Sen sijaan vanhan majan paikalle saa rakentaa uuden majan Helsingin kaupungin päättämän rakennustapaohjeen mukaisesti.

Majojen ympäristö

Kesämajan ympäristö tulee säilyttää mahdollisimman luonnonmukaisena, eikä sitä saa rajata aitaamalla, istutuksin, pensasaidoin, kiveyksin tai muin keinoin. Tavoitteena on metsäinen, luonnonmukainen kesämaja-alue, ei siirtolapuutarha-alue.

Enintään seitsemän neliön suuruisen terassin rakentamisesta säädetään rakennustapaohjeessa. Kesämajan ympäristöön ei saa sijoittaa kiinteitä rakenteita, kuten muurattuja grillejä, portaikkoja, viljelylaatikoita tai tiskipöytiä.

Majan hankinnasta kiinostuneelle

Myytävien majojen ilmoituksia on mm. Kivinokan Vahtituvan ilmoitustaululla. Myynnissä olevia majoja kannattaa myös etsiä esimerkiksi Oikotie- tai Tori.fi-sivuilta ja Kivinokka FB-ryhmästä.