Majojen ympäristö

Helsingin kaupungin uusi rakennustapaohje antaa tarkat ohjeet Kivinokan majojen ympäristön suhteen:

  • Vuokralaisella on oikeus vain majan pitämiseen alueella, ei majaa ympäröivän alueen käsittelyyn tai istuttamiseen.
  • Kesämajan ympäristö tulee säilyttää luonnonmukaisena, eikä sitä saa rajata aitaamalla, istuttamalla tai muulla tavoin.
  • Maan pintaa majan ympäristössä ei saa kivetä tai laatoittaa.
  • Kiinteiden rakennelmien, kuten grillien, tiskipöytien, istutuslaatikoiden
    tai aurinkopaneelien rakentaminen majan ympäristöön on kielletty.
  • Myös pysyvästi majan ympäristöön sijoitetut kalusteet, koristeet, leikkivälineet,
    rakennustarvikkeiden ym. tavaran varastot ja risukasat on kielletty. Ainoastaan puisen terassin rakentaminen on sallittua rakennustapaohjeen mukaisesti.
  • Alueen puustoa, taimikkoa tai muuta luonnonkasvillisuutta ei saa vahingoittaa. Rakentamistoimien ajaksi puut on suojattava.

Rakentamistapaohjeen vastaisesti sijoitetut tai ylisuuret terassit ja varastot tulee saattaa tämän ohjeen mukaisiksi ja kesämajojen ympäristöön rakennetut rakennelmat ja luvattomat laiturit tulee poistaa vuoden 2024 loppuun mennessä. Majan ympäristö on rakennelmien poistamisen jälkeen ennallistettava mahdollisimman luonnonmukaiseksi.