Palstaviljely

Kivinokan viljelypalstat on tarkoitettu ensisijaisesti Kivinokan kesämajalaisille, mutta myös muut helsinkiläiset voivat saada palstan.

Palstat jaetaan keväisin jonotustilanteen mukaan. Käytössä ovat A- ja B-jonot. A-jonossa ovat Kivinokan kesämajalaiset ja B-jonossa muut helsinkiläiset.

Viljelypalstan haltijan velvollisuus on pitää palsta viljeltynä. Viljely on aloitettava toukokuun loppuun mennessä. Kivinokan kasvimaalla noudatetaan Helsingin kaupungin viljelypalstojen käyttö- ja hoito-ohjeita.

Palstamaksu on Kivinokkalaiset ry:n jäsenille 30 euroa ja muille viljelijöille 50 euroa vuodessa. Palstamaksut lähetetään keväisin postissa.

Jos myyt kesämajasi, palsta ei siirry automaattisesti majan uudelle omistajalle, vaan ensimmäisenä palstajonossa ollut saa sen. Palstaa ei siis voi “myydä” majakaupan yhteydessä. Jos uusi kesämajalainen haluaa viljelypalstan, hän voi tiedustella vapaita palstoja palstatoimikunnalta.

Vapaita palstoja voi tiedustella Kivinokkalaiset ry:n palstatoimikunnalta, palstatoimikunta(@)kivinokka.fi.