Kevätkokous päätti saunan rakentamisesta

Saunapäätös ja korea keli houkuttelivat Kivinokkalaiset ry:n kevätkokoukseen ennätysmäärän jäseniä. Kivinokan tanssilavalla sunnuntaina 19. toukokuuta järjestettyyn sääntömääräiseen kokoukseen osallistui 108 äänivaltaista jäsentä.

Kevätkokous hyväksyi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2023 ja myönsi hallitukselle vastuuvapauden.

Kivinokkalaiset ry:n oman saunan rakentamisesta käytiin vilkas keskustelu, jossa käsiteltiin saunomisaikoja, aurinkopaneeleiden käyttöä, vaihtoehtoisia telttasaunoja, harmaavesisuunnitelmaa, laiturin rakentamista, mahdollista saunojien aiheuttamaa häiriökäyttäytymistä ja melua sekä ratkaisuja näihin. Myös Kartanon kesämajalaisten osallisuudesta toivottiin vielä tarkistusta, jottei tule liikaa käyttäjiä. Monessa puheenvuorossa nousi esiin tarve kunnon peseytymispaikalle, jotta Kivinokassa voisi viipyä pidempään.

Yhdistyksen puheenjohtaja Anna Kähkönen toi esiin puheenvuorossaan, että jotta saunahankkeessa voidaan edetä, tarvitaan tässä kevätkokouksessa päätös saunan rakentamisesta. Vasta tällöin voidaan pyytää tarkemmat luvat, suunnitelmat ja tarjoukset.

Kokouksessa tehtiin esitys, että saunahankkeesta päätetään vasta syyskokouksessa, kun tarkempi kustannusarvio on saatu aikaiseksi. Tätä esitystä kannatettiin.

Koeäänestyksessä olivat vastakkain päätös saunan rakentamisesta ja päätös siitä, että saunan rakentamisesta päätetään vasta syksyllä, kun tarkempi kustannusarvio on saatu aikaiseksi.

Kaikki neljä ääntenlaskijaa totesivat, että selkeä enemmistö kokousväestä kannatti sitä, että sauna rakennetaan, eikä päätöstä rakentamisesta siirretä syyskokoukseen.

Lue kevätkokouksen pöytäkirja täältä.