Kivinokkalaiset ry:n syyskokous

Su 11.9. klo 14 – Kivinokan tanssilava

Esityslista:

1. Toimintasuunnitelma seuraavalle kalenterivuodelle.

2. Jäsen- ja liittymismaksujen sekä hoitovastikkeen suuruuden määrääminen.

3. Yhdistyksen talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle.

4. Saaritoimikunnan jäsenten valinta.

5. Kahden varsinaisen toiminnantarkastajan ja heille yhteisen yhden varatoiminnantarkastajan vaali.

6. Muut Saaritoimikunnan laatimat ja yhdistyksen varsinaisten jäsenten vähintään kuukautta ennen kokousta kirjallisesti Saaritoimikunnan käsiteltäväksi jättämät asiat.

7. Tiedoteasiat
7.1. Rakennusohjeen noudattaminen
7.2. Jätteiden lajittelu
7.3. Jättipalsamien ja muiden vieraslajien kitkentä
7.4. Ajopuomin tilanne
8. Muut esille tulevat asiat
9. Kokouksen päättäminen

Kokouksen jälkeen infoa turvallisuus- ja vartiointitilanteesta.

Tervetuloa!