Helsingin luonnonsuojelualueet voivat tuplaantua – Kivinokan metsä mukana

kivinokka suojelu

Luonnonsuojelualueiden määrä saattaa kasvaa Helsingissä merkittävästi. Helsingin kaupungin ympäristökeskuksessa tekeillä oleva uusi luonnonsuojeluohjelma esittää jopa 50 uutta luonnonsuojelualuetta muun muassa Vanhankaupunginlahden läheisyyteen, Hallainvuorelle, Haltialaan, Uutelaan ja Taliin. Suunnitelmissa on myös suojella Kivinokan metsä.

Uuden luonnonsuojeluohjelman luonnos on nähtävissä netissä osoitteessa: http://www.hel.fi/static/ymk/lso.html

Suojeltujen alueiden määrä saattaa jopa tuplaantua nykyisestä.

”Kaupunkimetsät ovat Helsingissä luontoarvoiltaan parempia kuin Etelä-Suomen talousmetsät. Suojeluohjelman luonnoksessa on metsien lisäksi mukana myös muita arvokkaita luontotyyppejä, kuten niittyjä”, Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ympäristötarkastaja Raimo Pakarinen sanoo.

Helsinki yhä suojelumyönteisaempi

Helsingistä on tullut yhä suojelumyönteisempi. Uusien suojelualueiden suunnittelu onnistuu parhaiten, kun se tehdään yhtaikaa yleiskaavan kanssa. Myös kaupunkiviheralueiden tuottamat terveyshyödyt tiedostetaan yhä paremmin.

”Viheralueiden virkistyskäyttö on lisääntynyt viime vuosina. Luonnonsuojelualueet ovat merkittävä viherverkoston osa, eikä niiden virkistyskäyttö hyvin suunniteltuna uhkaa luontoarvoja”, Raimo Pakarinen sanoo.

Helsingin kaupungin ympäristökeskus laatii uutta luonnonsuojeluohjelmaa Helsinkiin vuosiksi 2015-24. Kaikki asiasta kiinnostuneet kuntalaiset pääsevät osallistumaan ohjelman tekoon.

Ensimmäinen Länsi-Helsingin suojeluun keskittyvä yleisötilaisuus pidetään Haagassa torstaina 20.11. klo 18–20 Gymnasiet Lärkanin auditoriossa, osoitteessa Isonnevantie 22. Itä-Helsingin vastaava tilaisuus on torstaina 27.11.klo 18–20 Viikin Ympäristötalossa, osoitteessa Viikinkaari 2.

Suojelu lisännyt Vanhankaupunginlahden linnustoa

Tehokas luonnonsuojelu on tuottanut tulosta esimerkiksi Vanhankaupunginlahdella. Alueen linnusto on lisääntynyt ja suojeluarvot parantuneet. Haastetta tuottaa alueen lähistön lisärakentaminen ja lisääntyvä virkistyskäyttö. Näitä sovitetaan yhteen pian valmistuvassa Vanhankaupunginlahden käyttö- ja hoitosuunnitelmassa 2014-2025. Uuden käyttösuunnitelman tekoon osallistui yli 400 kuntalaista ja alueen käyttäjää.

”Pyrimme lisäämään alueen linnustoa ja suojeluarvoja entisestään sekä samalla tekemään Vanhankaupunginlahdesta yhä vetovoimaisemman ulkoilualueen”, Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen kaupunkiekologi Hanna Seitapuro kertoo.

Vanhankaupunginlahden uutta käyttö- ja hoitosuunnitelmaa voi vielä kommentoida yleisötilaisuudessa Viikin ympäristötalolla tiistaina 18.11. klo klo 18-19.30 (Viikinkaari 2 a). Ohjelman luonnos on nähtävissä netissä osoitteessa: http://www.vanhankaupunginlahti.fi/