Kivinokkalaiset ry:n jäsenille avoimia venelaituripaikkoja

Hyvät Kivinokkalaiset,

Kivinokkaan on parhaillaan talkootyönä valmistumassa venelaituri ja venepaikasta kiinnostuneita pyydetään olemaan yhteydessä saaritoimikuntaan. Laituripaikan hinta määräytyy halukkaiden paikkalaisten määrän mukaan ja vuosimaksulla katetaan kaupungille maksettava laiturivuokra (tällä hetkellä 638,40 euroa/vuosi), joka maksetaan vuosittain maavuokran yhteydessä (vuoden 2020 laiturivuokra laskutetaan vuokrasopimusten teon jälkeen). Kivinokkalaiset ry tekee paikkalaisen kanssa toistaiseksi voimassaolevan vuokrasopimuksen, kuitenkin siten, että sopimus on voimassa aina vuoden kerrallaan ja laiturimaksu maksetaan koko vuodelta. Halutessaan paikkalainen myös voi paikan irtisanoa, jolloin paikka siirtyy ensimmäiselle jonossa. Irtisanominen tulee ilmoittaa Saaritoimikunnalle sekä isännöitsijälle. Paikkoja on nyt yhteensä 15 joista 6 on jo vuokrattu. Eli 9 paikkaa tulee nyt avoimeen hakuun.

Vuosittaisen maksun LISÄKSI venepaikkalainen sitoutuu kunnostustalkoisiin ja kunnostuskustannuksiin, jotka määräytyvät toteutuvien toimenpiteiden summasta. Kunnostustoimenpiteistä päättävät laiturivuokralaiset yhdessä. Ensisijaisia lisäkustannuksia syntyy vuonna 2020 laituriaisojen hankinnasta, laituritarvikkeista sekä mahdollisesti hankittavasta lukitusta portista. Pääsääntöisesti jatkossa kustannuksia kertyy laiturin kunnossapidosta, jotka pyritään suorittamaan talkoovoimin.

Toimi nopeasti, paikat täytetään ilmoitusten saapumisjärjestyksessä. Ilmoitathan halukkuutesi laituripaikkaan osoitteeseen saaritoimikunta@kivinokka.fi 

Saaritoimikunta