Kivinokkalaiset ry:n syyskokous 13.9. klo 14

Kivinokkalaiset ry:n syyskokous pidetään sunnuntaina 13.9.2015 klo 14 Tanssilavalla/Studiolla.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9§:n mukaiset asiat: päätetään toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta vuodelle 2016, pidetään hallituksen vaali ja valitaan yhdistykselle toiminnantarkastajat. Lisäksi keskustellaan puomista.

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus, Pauli Jokinen
2. Esityslistan hyväksyminen
3. Kokouksen järjestäytyminen, valitaan
– puheenjohtaja,
– sihteeri,
– ääntenlaskijat,
– pöytäkirjantarkistajat
4. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016.
5. Jäsen- ja liittymismaksujen sekä hoitovastikkeen suuruuden määrääminen.
6. Talousarvio vuodelle 2016.
7. Saaritoimikunnan jäsenten vaali:
• Valitaan 2-4 jäsentä kahdeksi vuodeksi.
• Valitaan 2-4 jäsentä yhdeksi vuodeksi
• Valitaan 0-2 varajäsentä yhdeksi vuodeksi
8. Kahden varsinaisen toiminnantarkastajan ja heille yhteisen yhden varatoiminnantarkastajan vaali.
9. Muut Saaritoimikunnan laatimat ja yhdistyksen varsinaisten jäsenten vähintään kuukautta ennen kokousta kirjallisesti Saaritoimikunnan käsiteltäväksi jättämät asiat.
10. Kokouksen päättäminen